"Umumi ve mükemmel bir nizam" ile "şamil, hassas bir mizan" tabirlerini açar mısınız? Neden en evvel bunlar göze çarpıyor olabilir? "Nizam" ile "mizan" kavramları arasındaki farkı açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Biz gözümüzü açtıkça, kâinat yüzüne nazarımızı saldırdıkça, en evvel gözümüze ilişen, âmm ve mükemmel bir nizamdır ve şamil, hassas bir mizandır. Görüyoruz, her şey dakik bir nizamla, hassas bir mizan ve ölçü içindedir."

"Daha bir parça dikkat-i nazar ettikçe, yeniden yeniye bir tanzim ve tevziniyet gözümüze çarpıyor. Yani, birisi, intizamla o nizamı değiştiriyor ve tartıyla o mizanı tazelendiriyor. Herşey bir model olup, pek kesretli, muntazam ve mevzun suretler giydiriliyor." (Mektubat, Yirminci Mektup, İkinci Makam)

Her şey kendi mahiyetine göre en mükemmel bir nizam üzere yaratılmıştır. Bütün fennî ilimler bu nizamın tercümanlığını yapmaktadır. Bu nizam ise hassas bir ölçüyü göstermektedir. Kendi organlarımızın yerlerine, büyüklüklerine, şekillerine ve vazifelerine baktığımızda hepsinin ölçülü olarak yaratıldığını ve bu nizamlı yaratılış sayesinde her organımızdan en iyi şekilde faydalandığımızı görürüz.

Kâinat ağacının meyvesi olan insandaki bu nizam gösteriyor ki, onu meyve veren kâinatta da her şey nizamlı ve mizanlı yaratılmıştır.

İlave bilgi için tıklayınız:

- "Mizanlı intizam" ile "intizamlı mizan" arasındaki farkı izah eder misiniz?

- "Mizan" ve "nizam" kavramları hakkında bilgi verir misiniz?

- "Nizam" ile "intizam" kavramları arasında fark var mı?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...