"Hem zîhayatların yaşamasına en lüzumlu rızkı ve istifadece en kolayı ve nefesleri vermek ve nüfusları rahatlandırmak." Buradaki "nüfus"tan maksat nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem zîhayatların yaşamasına en lüzumlu rızkı ve istifadece en kolayı ve nefesleri vermek ve nüfusları rahatlandırmak gibi çok vazifelerle tavzif edilen rüzgârlar dahi, cevvi âdeta bir hikmete binaen 'Levh-i mahv ve isbat' ve 'yazar, ifade eder sonra bozar tahtası' suretine çevirmekle, senin faaliyet-i kudretine işaret ve senin vücûduna şehadet ettiği gibi, senin merhametinle bulutlardan sağıp zîhayatlara gönderilen rahmet dahi, mevzun, muntazam katreleri kelimeleriyle senin vüs'at-ı rahmetine ve geniş şefkatine şehadet eder."(1)

Nüfus, nefsin çoğuludur; nefisler mânasında kullanılıyor. Her bir canlı bir nefistir ve oksijensiz yaşayamazlar. Rüzgârların en mühim vazifesi ve faydası ise, insanlara nefes alacakları oksijeni taşımaktır. Burada ifade edilmek istenen husus budur.

Her bir insan, her bir hayvan hatta her bir bitki bir nefistir.

(1) bk. Şualar, Üçüncü Şua (Münâcat).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...