Block title
Block content

Mutezile mezhebi nasıl doğmuştur ve Ehl-i sünnet’ten ayrılma noktaları nelerdir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir kişi Hasan-ı Basri Hazretlerinin yanına gelerek, "Günah-ı kebairi işleyen hakkında siz ne diyorsunuz? Bir kısmı tekfir ediyor, bir kısmı iman olunca zararı olmaz diyorlar." diye sorar. O daha cevap vermeden, Vasıl b. Ata, "Ne mümindir, ne de kâfir." der. Sonra kalkar, meclisin içinde bir köşeye çekilir. Hasan-ı Basri, "Vasıl bizden itizal etti (ayrıldı)." der. Bu “itizal” kelimesinden dolayı, bu yeni ekole mutezile adı verilmiştir.

Mutezile,

- Kul kendi fiilini kendi yaratır.
- Büyük günah işleyen küfürle iman arasında kalır.
- Kur’ân mahluktur.
- Günaha ceza vermek Allah’a vaciptir.

gibi Ehl-i sünnet itikadına uymayan fikirleri dolayısıyla “ehl-i dalâlet” fırkalarından sayılmıştır. Bunlar mu'cize ve rü’yet gibi aklın kabulde zorlandığı konularda aklı esas alır ve tevil cihetlerine giderler. Akıllarına sığmayan bazı sahih hadisleri de inkâr ederler. Üstat Hazretleri de ilm-i kelamla ilgili bir dersinde “Mutezile gibi aklı nakle tercih ettikleri için…” ifadesini kullanır.

Ehl-i sünnet âlimleri bunların küfürlerine hükmetmemişler, “doğru yoldan sapan” manâsına “ehl-i dalâlet” demişlerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Kategorileri:
Okunma sayısı : 200
Word indir Pdf indir
Paylaş

BENZER SORULAR

Yükleniyor...