"Mutlak yokluk, ancak pek büyük güçlüklerle ispat edilebilir." Bu ifadeye göre, "mutlak yokluk" zor da olsa ispat edilebilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Çünkü nefsü’l-emirde nefiy ispat edilmez. Çünkü ihata lâzımdır. اَلْعَدَمُ الْمُطْلَقُ لاَ يُثْبَتُ اِلاَّ بِمُشْكِلاَتٍ عَظِيمَةٍ [“Mutlak yokluk, ancak pek büyük güçlüklerle ispat edilebilir.” (İbni Kayyim el-Cevzî, es-Savâiku’l-Mürsele 4:1310; İbni Kayyim el-Cevzî, er-Rûh fi’l-Kelâm 1:198)] bir kaide-i usuldür. Evet, bir şeyi dünyada var desen, yalnız o şeyi göstermek kâfi gelir. Eğer yok deyip nefyetsen, bütün dünyayı eleyip göstermek lâzım gelir ki, tâ o nefiy ispat edilsin."(1)

Kaidede ifade edilen “İlla müşkilat-ı azimetin” ifadesinin diğer bir manası, mutlak ademin ispatı mümkün değildir, demektir. “İlla” kelimesi Risale-i Nur'da imkansız anlamında kullanılıyor.

Mutlak anlamda olmayan bir şeyin ispatı müşkül değil, muhaldir. Kaide biraz hukuki anlamda kullanıldığı için, öyle bir meal verilmiş. Yoksa bu kaide kelam ilminde "imkânsız" olarak ele alınmalıdır.

(1) bk. Lem'alar, On Yedinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...