"Hususi olmayan ve has bir yere bakmayan bir nefiy ispat edilmez." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ahiretin varlığına ve gerekliliğine işaret eden bütün deliller tek tek çürütülmedikçe, tenasüh fikri sabit bir hakikat, deliller ile mücehhez bir realite olamaz ki, biz bu görüşü inkâr etmekle ispata mükellef olalım. Tam aksine tenasüh bir inkâr ahiret inancı da bir ispat fikri olduğu için, bu fikri savunanların ahireti ispat eden delilleri tek tek ıskat etmeleri gerekir.

Yani kâinatı dolaşması gerekenler ahireti savunanlar değil, tenasüh fikrini iddia edenlerdir. Çünkü tenasüh özünde ispata değil inkâra dayanmaktadır. Dolayısı ile soru reenkarnasyon fikrini savunanlar için geçerlidir.

Ayrıca nehy değil nefydir. Nefy ise özünde olmayan bir şey demektir ve dünyada en zor şey, olmayan bir şeyin ispat edilmesidir. Var olan bir şeyin ispatı bir iki emaresini göstermekle kolaydır. Ama olmayan bir şeyi ispatı imkansızdır. Tenasüh fikri de esasında olmayan bir şeydir, dolayısı ile ispatı mümkün değildir.

Üstad Hazretleri bu inceliğe şöyle işaret ediyor:

"Eğer desen: Madem bütün güzelliklerin menbaı vücuttur, vücutta küfür ve enâniyet-i nefsiye dahi var?"

"Elcevap: Küfür ise, hakaik-ı imaniyeyi inkâr ve nefy olduğundan ademdir. Enâniyetin vücudu ise, haksız temellük ve aynadarlığını bilmemek ve mevhumu muhakkak bilmekten ileri geldiğinden, vücut rengini ve suretini almış bir ademdir."(1)

(1) bk. Şualar, Dördüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

risaliyesever
Bunu hiç düşünmemiştim.Teşekkür ederim
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ihlasnur
Bana bir şey söyle ki dünyada o olmasın. her ne dersen muhakkak dünyada var görebilene
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...