"Nasıl ki âlem-i şehâdet ve mevcud hazır eşya, intizamlarıyla ve neticeleriyle hayattarlıkları görünüyor; öyle de âlem-i gaybdan sayılan geçmiş ve gelecek mahlûkatın dahi mânen hayattar bir vücud-u mânevîleri ve ..." cümlesini açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hayatın, geçmiş ve geleceği kuşatan kader üzerinde de bir tecellisi vardır. Hayat sadece zaman, mekan ve şimdiki zaman ile kayıtlı değildir. Hayatın her alemde ve her mahlukat üzerinde ve her zaman diliminde bir çeşit tecellisi vardır. Ama bu tecelli keyfiyetleri her alemin keyfiyetine göre cereyan ediyor. Yani maddi alemlerde tecelli eden hayat ile kader levhaları üzerinde tecelli eden hayat, keyfiyet olarak aynı değildir.

Mesela çekirdekte hayat ince ve latif olarak tecelli ederken çekirdekten hasıl olan ağaç ve gövdesinde hayat daha kesif ve maddi olarak tecelli eder. Yani hayatın de kesafet ve letafet olarak tecelli şekilleri başka başkadır.

Çekirdek, bir çeşit kader levhalarının maddi alemde somutlaşmış şekli gibidir. Somutlaşmış kader olan çekirdekte, hayat nasıl ince ve latif olarak tecelli ediyor ise aynı şekilde kaderde de hayatın keyfiyetini bilmediğimiz ince ve latif bir tecelliyatı vardır. Madem kaderde bir hayat tecellisi var, öyle ise mahlukat vücuda çıkmazdan evvel kaderdeki ahvalinde de hayata mazhardır. Yani mevcudat canlı ve hayatlı kader levhalarından cismani aleme intikal etmiştir. Bu yüzden kaderdeki mevcudatın ilmi vücutları asıl ve cevherdir, maddi ve cismi halleri ise suret ve kışırlarıdır. Mahlukat kışır ve cismani olarak yok iken vücud-u ilmi olarak Allah’ın ilminde hayatlı olarak varlardı.

İşte kaderde tecelli eden hayat, bize mukadderat şeklinde tezahür ediyor. Yani İlmi İlahide plan ve proje şeklinde olan eşya, varlık alemine intikal ettikçe asılları olan mukadderatlarını bize ihsas ettiriyorlar. Mesela elma kader programında takdir edilmişti ve ince bir hayata da mazhariyeti vardı; bu elma cismani aleme intikal edince daha da görünür ve somut bir şekle bürünmüştür. Maddi alemde ki her şey esası olan ilmi programlarına işaret ediyorlar yani kadere bakıyorlar ve baktırıyorlar demektir.

İlgili kısmı okumak için tıklayınız:

Sözler, Onuncu Söz, Zeylin İkinci Parçası.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...