"Nasıl ki su, kendi zararına olarak incimad eder. Buz, buzun zararına temeyyu eder. Lüb, kışrın zararına kuvvetleşir. Lâfız, mânâ zararına kalınlaşır. Ruh, ceset hesabına zayıflaşır. Ceset, ruh hesabına inceleşir..." İzahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kainatta öz ile kabuk, mana ile lafız, ruh ile ceset, kesif ile latif ikilemi ve zıtlığı hakimdir. Birisi birisinin zararına ve aleyhine gelişir ve terakki eder. Bunlar ters orantılıdır. Birisi inkişaf ederken onun karşısındaki zıddı geriler ve kaybolmaya yüz tutar.

Ruh, zamanla olgunlaştıkça ruhun kabuğu ve kışırı konumunda olan ceset de ona göre eski basit ve ilkel halini bırakıp, ruhun olgunluğuna münasip yeni bir şekil alıyor. Tıpkı beden büyüdükçe elbise boyutlarının da ona göre büyümesi gibi. Hiçbir insan bebekken giymiş olduğu zıbını, delikanlılık döneminde giyemez.

İşte ruh ile ceset arasında büyüme ve olgunlaşma noktasından ters bir orantı var. Ruh tekemmül etikçe, beden de ona göre ihtiyarlaşıyor. Hatta en sonunda ceset ölüme ve dağılmaya maruz kalıyor. Artık ruha mukabil gelemiyor. Bu yüzden dağılıp yok olan cesedin yeni ve ruha münasip bir şekle dönüşmesi gerekiyor ki, bu da ancak haşir ile mümkündür.

İşte kainatın içinde bulunan bu ikilem ve zıt kutuplar nasıl böyle bir kanuna tabi ise, kainat ve dünya da aynı şekilde bu kanuna tabidir. Nasıl beden ruh karşısında yenik düşüp ölüme maruz kalıyor ise, aynı şekilde dünya ve kainat da ceset gibi bir gün kıyamet denilen ölümle parçalanıp dağılacaktır. Burada anlatılmak istenen ana tema budur.

İlgili konuyu okumak için tıklayınız:

Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, İkinci Maksat, İnce Remizli Bir Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

Adem68474

Ruh, ceset hesabına zayıflaşır. Ceset, ruh hesabına inceleşir..Zaifleşme veİnceleşme ve Kuvvetleşme tabirleri konu itibariyle tam  olarak neyi ifade ediyor?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Ceset güçlendikçe ruh menfi anlamda zayıflayıp güçsüzleşiyor demeketir. Ruh iman, ibadet ve ahlak ile güçlendikçe ceset olumlu anlamda zayıflıyor güçsüzleşiyor demektir. Burada ceset maddeciliği ruh ise maneviyatçılığı temsil ediyor her ikisinin aynı anda güçlenmesi imkansızdır. Birisi güçlenirse diğeri zayıflamak zorundadır. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...