"Nefyi ifade eden cümlenin evvelinde bulunduğu halde, cümleden istifade edilen devamı nefyetmeye delalet etmediğinden hikmet nedir?" cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Eserin -Arapça metnindeki ifadeye göre- sorunun şekli şöyledir: “Nefyi ifade eden ‘Mâ’ harfi cümlenin başında gelmiş olmasına rağmen, (cümlenin heyetinden anlaşılan) nerfyin devamına delalet etmemesinin hikmeti nedir?”

Açıklaması: “ve-ma hum bi müminîn” cümlesi -menfî / olumsuz bir isim cümlesidir. Cümleye nefiy manasını katan ise, “Mâ” edatıdır. Bu edat cümlenin başında bulunduğuna göre, bu cümleye hem nefiy / olumsuzluk manasını, hem de bu olumsuzluk manasının devamlı olduğuna delalet etmesi / göstermesi gerekmez miydi? Eğer böyle olsaydı, ayetin sibakında yer alan “Âmennâ” fiil cümlesine uygun olarak “ve ma hum yu’minûn” gibi bir fiil cümlesinin getirilmesi belagat açısından daha uygun olurdu.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...