"Nihayetsiz, câmid zerrelerin ezeliyetlerini, belki ulûhiyetlerini kabul etmeye, mesleklerince mecbur oluyorlar." Zerreler hadsiz ve nihayetsiz midir, yoksa bu ifade kesretten kinaye midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın zatı ve sıfatları dışında hiçbir şey zatı itibarı ile ezeli de ebedi de olamaz. Ancak Allah bir şeye ebediyet verebilir. İnsanların cennet ve cehennemde ebedi yaşayacak olmaları gibi. Bu yüzden yaratılmış şeylere zati bir sınırsızlık vermek caiz değildir.

İster Kur'an'da olsun ister hadislerde olsun ister tefsirlerde olsun, rakamlar genelde çokluk ifadesi için kullanılır. Yoksa birebir aritmetik bir değer içermezler. Mesela, Kur'an içinde geçen "on sekiz bin alem" kavramını müfessirler alemlerin çokluğuna bir işaret, bir kinaye olarak kabul etmişlerdir. Bu yüzden hem Kur'an'da hem de Kur'an’ın tefsirlerinde rakamlar birebir aritmetik değerler taşımazlar. Genelde sözün ve lafın akışına uygun olarak o rakamlar sarf edilir.

Üstad Hazretleri de bu tarzı Risale-i Nurlarda çokça kullanır. Üstad Hazretleri bu rakamları kullanırken elbette sayısal bir değer için değil, maksada kuvvet vermek için kullanıyor. Yani lafın ve sözün akışına uygun bir ifade tarzıdır. Bu gibi ifade tarzları edebi bir değer taşımasından dolayı matematiksel bir nazar ile tartılmazlar, sadece çokluğun üstünde bir sembol ve nişanedirler ve öyle bakılmalıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...