"Esir maddesi, maddiyyunları boğduran zerrat maddesinden daha lâtif ve eski hükemanın saplandığı heyulâ fihristesinden daha kesif, ihtiyarsız, şuursuz, câmid bir maddedir." Esir ve heyula hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Esir: Bütün kâinatta bulunan ve her tarafı kaplamış olan gürülmeyen ama varlığı kabul edilen latif, rakik ve seyyal madde. Elektrik, ışık ve hararetin yayılmasına vasıtalık eden madde.

Eskiden fizikçiler esir maddesini kabul etmiyorlardı. Şimdi büyük kısmı kabul ediyorlar. Esir, her şeyin ana tarlası. Atomlar da onun mahsulü, yıldızlar da. Aynı tarladan buğdayın da, arpanın da, çiçeğin de, ağacın da çıkması gibi, esir tarlasından yıldızlar da çıkıyor, atomlar da.

Atomlar arasındaki boşluklar gibi, yıldızlar arasındaki boşluklar da esirle dolu. Yani, kâinatta boşluk diye bir şey yok.

Esirde besatet var, yani terkip değil.

Heyula; zihinde tasarlanan korkunç hayal. Gösteriş ve iriliği olduğu halde hiç bir te'siri ve değeri olmayan şey. Eski felsefede: Eşyanın aslı ve gerçek olan kısmı. Madde.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

tahiyye
eski hükemanın saplandığı heyula fihristesinin Eflatun un öngördüğü İDEler olduğunu duymuştuk.İde, mahlukata hususan nevlere hükmeden ve eşyanın temeli sayılan madde olmayan bir soyut kavram.felsefeye göre eşyanın ruhu gibi.Üstadımız esir kavramı ile mülk ve melekut mabeynindeki irtibatı gösteriyor.Madde madde olarak kalmakla beraber-yani heyuladan ibaret olmaksızın-menşe ini semanın unsuru olan esire dayandırmakla, hem mülk alemini vehim ve hayal derekesine indirmekten kurtuluyoruz hem eşyanın dizginini semaya ve melekuta dayandırıyoruz.böylece kainat bizim için kıymettar bir kitab-ı kudsiye halinde tezahür ediyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
feridun.

Maddiyyunları boğduran zerrat maddesi derken Üstadımız Neyi kastediyor..?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Zerre maddeyi oluşturan en küçük şey anlamında kullanılıyor. Bu şeye atom da denildi esirde deniliyor. Üstadımız zerreden esiri kast ediyor. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
oğuzhangözüpek

POZİTİF KAİNATTA her bir madde bir başka maddeyi kullanarak hareket sağlıyor.MESELA ; TOPRAK: Suyu canlıları,bitkileri  SU:Canlıları, İNSANI,Bitkileri,hayvanları HAVA: Bulutları ,kuşları,böcekleri taşımaya vesile oluyor. HAVA ; ıŞIĞI Sesleri de iletiyor. UZAY BOŞLUĞU ise ELEKTROMANYETİK DALGALARI VE ışığı İLETİYOR VEYA TAŞIYOR. 19.Asrın sonlarında ELEKTROMANYETİK DALGALARIN tespit edilmesi ile BU dalgaları da taşıyan bir MADDE olmalı diye düşünüldü ve ESİR TEORİSİ ortaya atıldı.Bir kaç bilim adamı bu MADDENİN  pozitif varlığını ispat etmek amacıyla deneyler yaptılar ama İSPATI MÜMKÜN olmadı. Gerçekten var mı? Bu gün QUANTUM FİZİĞİ ile  ATOM'un içinde ELEKTRON,PROTON,NÖTRON'un haricinde ,mezon,foton,nötrino,graviton vs..vs gibi  bir dizi alt parçacığın varlığı ispatlanmış durumdadır. GÜNEŞ ile DÜNYA ararsındaki çekim gücü GRAVİTON denilen parçacıklar ile sağlanır. bU PARÇACIKLARI ispat etmek amacıyla EKVATOR bölgesinde yüzlerce ton saf su KULLANILMIŞ NİHAYET KÜTLESİ tespit edilebilmiştir.  İleriki yıllarda TÜM KAİNATIN içinde her yerde aynı düzeyde olan bir ALT madde tespit edilebilir. ASLINDA böyle bir OLUŞUM ZATEN var. BU YARATILIŞIN İLK ANINDA ortaya çıkmış olan FON RADYASYONUDUR. UZAYIN her noktasında eşit seviyede ENERJİ yayar. ANCAK GAYB Alemi ile GÖRSEL alemin arasında geçişe izin veren ayrıca bir MADDE veya ENERJİ ortamı varmıdır? Şimdilik  Bilmiyoruz.AMA varsayabiliriz. TEORİ bazında bir varsayım olabilir.RUHUN varlığını bile POZİTİF OLARAK ispat edememişken,RUHUN içinde iletişim sağladığı ESİR'in varlığını tespit etmek çok ZOR olmalı. ZATEN bilimin KONUSU,inancın DEĞİL. selamlar.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...