"O edviyelerden, zîhayat bir macun istenildi." ne demektir, açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hammaddelerden bir hayatın yapılmasının istenmesi, bu maddelerin hayatı yapamayacaklarına dikkat çekmek içindir. Mesela; sudan, topraktan, ateşten, havadan bir hayat yapılması istense, bu şuursuz unsurların hayatı yapamayacağı vurgulanmış olur. Çünkü kör, sağır ve şuursuz unsurların ya da sebeplerin hayatı yapması asla mümkün değildir.

Faraza böyle bir şey güneşten istense, Güneş;

"Hak namına ve hakikat lisanıyla ve hikmet-i İlâhiye diliyle ona der: “Hâşâ, yüz bin defa hâşâ ve kellâ! Ben musahhar bir memurum. Seyyidimin misafirhanesinde bir mumdarım. Bir sineğe, belki bir sineğin kanadına dahi hakikî mâlik olamam. Çünkü sineğin vücudunda öyle mânevî cevherler ve göz, kulak gibi antika san’atlar var ki, benim dükkânımda yok, daire-i iktidarımın haricindedir” der, müddeîyi tekdir eder."

Şeriklerin vekili güneşe enaniyet yönünden nüfuz etmek istemiş ve ona Allah’ın mahlûku ve emrine muti bir askeri olduğunu unutturup onu “kendini kendine mâlik” vehmettirmeye çalışmıştır.

Güneş ise bu şeytanî fikre karşı çıkarken hakikati esas almıştır. Hakikat şudur ki, hiçbir şey kendine mâlik değildir. Her varlığın zâtını Allah yarattığı gibi sıfatlarını, kabiliyetlerini de yine O ihsan etmiştir. Ve her şey Allah’ın kendisine takdir ettiği vazifeyi büyük bir hassasiyetle yürütmektedir. Güneş, kendisine bu misafirhanede mumdarlık vazifesi verildiğini ifade etmiş ve aydınlattığı birçok varlıkta olan üstün hususiyetlerin kendisinde bulunmadığını ve onlara hakikî mâlik olamayacağını beyan etmiştir.

"Zihayat macun" tabiri ise, yeryüzündeki bütün canlılara işaret etmektedir. Bu canlıları ya "Allah yaratıyor" diyeceksin ya da aciz, kör, sağır ve şuursuz unsurlar ve sebepler yaratıyor" diyeceksin. İkinci ihtimalin imkânsızlığı çok açıktır...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...