"Küre-i Arz eczahanesinde bulunan dört yüz bin çeşit nebatat ve hayvanat kavanozlarındaki zîhayat macunlar ve tiryaklar..." Nebatat ve hayvanat kavanozları ile izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bir eczahanede, gayet muhtelif maddelerle dolu, yüzer kavanoz şişeler bulunuyor. O edviyelerden, zîhayat bir macun istenildi. Hem hayattar, harika bir tiryak, onlardan yapılmak icap etti. Geldik, o eczahanede, o zîhayat macunun ve hayattar tiryakın çoklukla efradını gördük. O macunlardan her birisini tetkik ettik. Görüyoruz ki, o kavanoz şişelerden her birisinden, bir mizan-ı mahsusla, bir iki dirhem bundan, üç dört dirhem ötekinden, altı yedi dirhem başkasından, ve hâkezâ, muhtelif miktarlarda eczalar alınmış. Eğer birinden, bir dirhem ya noksan veya fazla alınsa, o macun zîhayat olamaz, hâsiyetini gösteremez. Hem o hayattar tiryakı da tetkik ettik. Her bir kavanozdan bir mizan-ı mahsusla bir madde alınmış ki, zerre miktarı noksan veya ziyade olsa, tiryak hassasını kaybeder. O kavanozlar elliden ziyade iken, her birisinden ayrı bir mizanla alınmış gibi, ayrı ayrı miktarda eczaları alınmış..."(1)

Üstad Hazretleri bu temsilde, bitki ve hayvanları birer kavanoza benzettiği için, temsilin hakikate tatbikinde temsile atfen, hayvan ve bitkiler için "kavanoz" tabirini yineliyor.

Eczanelerdeki ilaçlar nasıl hassas mizanları ve ölçüleri ile hikmetli bir kimyageri akla gösteriyor ise, aynı şekilde kâinat eczanesindeki bütün canlılardaki ve bitkilerdeki harika nizam ve intizam da Allah’ın varlığını ve her şeyin O’nun ilim ve hikmetiyle tanzim edildiğini akla gösteriyor. Dünya eczanesinin hammaddeleri hükmünde olan hayvan ve bitkiler de, bir nevi ilaçların istif edildiği kavanozlar hükmündedir.

Mesela portakal ve mandalina gibi meyveler c vitamini kavanozu, hayvanların etleri de protein deposu ve kavanozu, gibidirler. Üstad Hazretleri bu sebeple hayvanlara ve bitkilere ilaç deposu manasında kavanoz demiştir

Eczanelerdeki ilaçların teşekkülünü tesadüfe vermek veya kendi kendine yapıldığını vehmetmek nasıl imkânsız ise; bir arıyı veya elmayı da tesadüfe vermek o derece muhaldir.

İlaçların zîhayat macun ve hayattar tiryak olması, bitkilerin, meyvelerin, balın ve sütün faydalarına ve birçok derde ilaç olmalarına bakıyor.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Üçüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

EnesKanaat

Selam-ü aleyküm.

"O kavanozlar elliden ziyade iken, herbirisinden ayrı bir mizanla alınmış gibi, ayrı ayrı miktarda eczaları alınmış." cümlesinden şu husus anlaşılıyor:

İnsan vücudunda 59 element bulunmaktadır (Bunların içerisinde altın, gümüş ve bakır da bulunmaktadır.) Yani, Allah tarafından 50'dan fazla kavanozdan (Elementten) ayrı bir mizan ve miktarda alınarak insan vücudu teşkil edilmiş oluyor.

Hayırlı geceler.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...