"O imkânî vücutlar, ilm-i ezelîden vücud-u haricîye intikal etmişlerse de, vücud-u hakikî mertebesine vasıl olmamışlardır." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Binaenaleyh, ilm-i muhit-i ezelîde temessül eden imkânî vücutlar, vücud-u vücubînin tecellîyât-ı nuriyelerine ayna ve mâkesdirler. Öyleyse, ilm-i ezelî imkânî vücutlara ayna olduğu gibi, imkânî vücutlar da vücud-u vücubîye aynadır. Sonra o imkânî vücutlar, ilm-i ezelîden vücud-u haricîye intikal etmişlerse de, vücud-u hakikî mertebesine vasıl olmamışlardır."(1)

İmkani vücutlar eşyanın varlıklarıdır. Vücud-u vücubi ise Allah’ın ezeli ve ebedi olan Zat-ı Akdesidir ki hakiki ve gerçek vücut bu vücuttur.

Harici alemdeki eşyanın ezeli ilimdeki temessülü, vücud-u ilmi ya da ayan-ı sabit denilen ezeli ilimdeki canlı varlık formatlarıdır. Eşya ezeli ilimde temessül ettiği gibi ezeli ilimdeki ayan-ı sabitte harici alemde tecelli etmiştir. Harici alemdeki eşya damla iken ezeli ilimdeki ayan-ı sabit asıl ve okyanus oluyor.

Paragrafın sonundaki vücud-u hakikî mertebesine vasıl olmamışlardır” cümlesindeki hakiki varlık kavramını ya Allah’ın ezeli ve ebedi olan Zat-ı Akdes şeklinde anlayacağız ya da İlahi ilimdeki ayan-ı sabit şeklinde anlayacağız; her ikisini de anlamak mümkündür. Her iki varlık boyutu da eşyanın varlık boyutuna nispetle daha rasih daha esas ve daha temel olan varlıklardır.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Zeylü'z-Zeyl.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

casper97
Bu Açıklamalara Hadis Ve Ayet Kanıtı Varmıdır ?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Bu bakış açısı Üstadın bir içtihadı bir tefsiridir. Sarih ve muhkem bir ayet ya da hadis belirtilmemiştir. Lakin bir çok ayet ve hadisten istihrac edilmesi de mukadderdir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...