"O küçük cüzi seyahati hem külli, hem mahşeri acaib bir seyahatin anahtarı hükmünde gösteriyor." cümlesinin izahını yapar mısınız; "mahşeri acaib seyahat" nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Peygambere göre olsa, kanun-u belâgat ve münasebet-i siyâk-ı kelâm şöyle ifade ediyor ki: Bu seyahat-i cüz'iyede bir seyr-i umumî ve bir urûc-u küllî var ki, tâ Sidretü'l-Müntehâya, tâ Kab-ı Kavseyne kadar merâtib-i külliye-i esmâiyede gözüne, kulağına tesadüf eden âyât-ı Rabbâniyeyi ve acaib-i san'at-ı İlâhiyeyi işitmiş, görmüştür, der. O küçük, cüz'î seyahati hem küllî, hem mahşer-i acaip bir seyahatin anahtarı hükmünde gösteriyor."(1)

Allah’ın emriyle Peygamber Efendimiz (sas)’in rûhen ve bedenen, Burak isimli semavî bir bineğe binerek Cebrail (as) ile birlikte, Mekke’deki Mescid–i Haram’dan Kudüs’teki Mescid–i Aksa’ya (Beytü’l–Makdis) kadar yapmış olduğu gece yolculuğuna –ki buna İsra denilir–, oradan da bir mi’râcla (manevî asansör) yedi kat göklere yükselip tâ Sidretü’l–Müntehâ’ya ulaşması, burada Cebrail’i arkada bırakıp Refref denilen ledünnî binitle Allah’ın huzuruna varıp O’nun Zât–ı Akdes’ini yakînen müşahede etmesi ve zaman–mekân üstü konuşması olaylarına mi’râc denilir.

Peygamber Efendimizin (sas) bütün bu seyahat ve gezintilerine mahşer-i acaip diyebiliriz. Mahşer-i acaip terkip olarak insanda hayret ve şaşkınlık uyandıran şeylerin, topluca arz-ı endam etmesine denir. Allah bütün mahlukatı hayret ve şaşkınlık uyandıracak harika ve mucizevi bir şekilde yaratmıştır. İşte bu mahlukatını ve mülkünü en sevdiği kuluna arz-ı endam edecek bir şekilde takdim etmesine miraç, ya da mahşer-i acaibin sunumu diyebiliriz. Cennet bir mahşeri acaip, cehennem bir mahşeri acaip, sema tabakaları birer mahşeri acaip, Sidretü’l Münteha bir mahşeri acaiptir ve hakeza.

(1) bk. Sözler, Otuz Birinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Lazgin

Peki neden "seyahat-i cüz'iye" tabiri kullanılmış?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Ahiret, mahşer, cennet ve cehenem külli seyahet olurken miraç buna nispeten cüzi oluyor. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...