“O zât hizmet-i imaniye noktasında risaletin bir mir'ât-ı mücellâsı ve şecere-i risaletin bir son meyve-i münevveri...” şeklinde devam eden paragrafı açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Envâr-ı Muhammediyeyi (a.s.m.) ve maarif-i Ahmediyeyi (a.s.m.) ve füyuzât-ı şem'-i İlâhîyi en müşa'şa bir şekilde parlatması ve Kur'ânî ve hadîsi olan işarât-ı riyaziyenin kendisinde müntehî olması ve hitabât-ı Nebeviyeyi (a.s.m.) ifade eden âyât-ı celîlenin riyazî beyanlarının kendi üzerinde toplanması delâletleriyle o zât hizmet-i imaniye noktasında risaletin bir mir'ât-ı mücellâsı ve şecere-i risaletin bir son meyve-i münevveri ve lisan-ı risaletin irsiyet noktasında son dehan-ı hakikatı ve şem-i İlâhînin hizmet-i imaniye cihetinde bir son hâmil-i zîsaâdeti olduğuna şüphe yoktur."(1)

Bu paragraf, Üstad'ın hizmetinin önemini ve şahsının kemalatını gösteren bir paragraftır.

Hakikaten Üstad, Risale-i Nurlar ile bu zamanda Peygamber Efendimiz (asm)'in getirdiği İslam nurunu ve Peygamber Efendimiz (asm)'in mübarek hakiki şahsiyetini ve ilahi feyiz mumunun şaşaalı bir şekilde gösterilmesini temin etmiştir.

Kur’an ve hadislerin işari manalarının en parlak ve ulaşılması zor bir yükseklikte beyanıdır, Risale-i Nurlar. Kur’an ve hadislerin bütün ince ve nurani hakikatleri Risale-i Nur'da toplanmıştır. Bu noktadan Üstad, iman hizmetlerinde peygamberlik kurumunun en parlak bir neticesi ve meyvesi gibidir. Yani Peygamber Efendimiz (asm)'in en nurani talebelerindendir. Aynı zamanda İslam ağacının en son ve en kamil bir müceddidir.

(1) bk. Şualar, On Beşinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...