"Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan!" cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İnsanlar uykudadırlar, ölünce uyanırlar."(1)

hadisinde de ifade edildiği gibi, insanlar büyük bir gaflet içinde yaşıyorlar. Ölüm ise bu gafleti parçalayan anlık bir vakadır. Lakin ölüm anında uyanmak insana bir fayda sağlamıyor, aksine insanda müthiş bir şok ve muazzam bir pişmanlığa sebebiyet veriyor.

İnsan, kendisinin âciz ve zelil, dünyanın aldatıcı ve fâni; ahiretin ise çok yakın olduğunu, tam olarak ancak ölünce anlar. Bu hadis-i şerif ile ölmeden önce uyanmamız, hayatımıza çeki düzen vermemiz ihtar edilmektedir... Ve nihayet, ölümün hakikatine ermemizi ders veren, “Ölmeden evvel ölünüz.”(2) hadis-i şerifi de bu inceliğe işaret etmektedir.

Hayatta iken ölmek... Bu ölüm seçkin insanlara mahsus. Bizlere düşen, elden geldiğince onlara benzemeye gayret etmek. İnsan ölümle birlikte hayatının hesabını da vermeye başlar. Öyle ise; ömür muhasebesini dünyada yapan insan, ölmeden evvel ölmüş demektir. Ölüm sekeratı herkesi uyandıracaktır, lakin bundan evvel uyanmak mühimdir. Geçer akçe de ancak budur.

Dipnotlar:

(1) bk. Aclunî, Keşfu'l-hafa, II/312.
(2) bk. age., II/29.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...