"Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan!" cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İnsanlar uykudadırlar, ölünce uyanırlar."(1) hadîsinde de ifade edildiği gibi, insanların ekserisi büyük bir gaflet içindedirler. Ölüm ise bu gafleti parçalayan en büyük bir hâdise. Lakin ölüm anında uyanmak insana bir fayda temin etmiyor, aksine insanda büyük bir pişmanlığa sebebiyet veriyor.

İnsan, kendisinin âciz ve zelil, dünyanın aldatıcı ve fâni olduğunu, ancak ölümün habercileri yakınına geldiğinde anlar. Bu hadis-i şerif ile ölmeden önce uyanmamız, hayatımıza çeki düzen vermemiz ihtar edilmektedir... Ve nihayet, ölümün hakikatine ermemizi ders veren, “Ölmeden evvel ölünüz.” (2) hadis-i şerifi de bu inceliğe işaret etmektedir.

“Ölmeden önce ölmek” ancak büyük zatlara mahsus bir durum. Bizlere düşen, elden geldiğince onlara benzemeye gayret etmek. İnsan ölümle birlikte hayatının hesabını da vermeye başlar. Ömür muhasebesini dünyada yapan insan, ölmeden evvel ölmüş demektir. Ölüm sekeratı herkesi uyandıracaktır, lakin mühim olan ölmeden evvel uyanmaktır.

Dipnotlar

(1) bk. Aclunî, Keşfu'l-hafa, II/312.
(2) bk. age., II/29.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...