Cennet ve cehennem neden vardır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cennet ve cehennemin vücudu; Onuncu Söz ve Yirmi Dokuzuncu Söz'de çok geniş bir şekilde izah ve ispat edilmiştir. Konunun uzunluğundan dolayı hepsine cevap vermemiz mümkün değildir. Lakin özet olarak birkaç misali ifade edelim.

Âhiret, yani cennet ve cehennem hayatının yaratılmasının en büyük sebebi Allah’ın isimlerinin iktiza etmesidir. Yani Allah’ın her bir ismi âhiretin varlığını iktiza ediyor.

Meselâ: Allah’ın Adl ismi kâinattaki sonsuz adâlet tecellisi ile hem Allah’ın varlığını ispat eder, hem de âhiretin vücudunu iktiza eder. Zira bu dünyada mazlum hakkını almadan, zâlim de cezasını çekmeden göçüp gidiyorlar. Hâlbuki nihayetsiz adâlet bu haksızlığa müsaade etmez, demek bunların hesabının görüleceği başka bir diyar vardır. Yani Allah’ın sonsuz adâleti ahiretsiz olmaz.

Cenâb-ı Hakk’ın diğer bütün isim ve sıfatları da ahiret hayatının lüzumunu ve varlığını ispat etmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...