On Dokuzuncu Mektup'un On Dokuzuncu İşaret'indeki Sekiz ve Dokuzuncu esasların farkı nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"SEKİZİNCİ ESAS: İşte, mezkûr sıfatlarla muttasıf ve her cihetle sarsılmaz, kuvvetli istinad noktalarına dayanan Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm, âlem-i şehadete müteveccih olarak, âlem-i gayb namına, cin ve insin başları üzerine ilan ederek, istikbalde gelecek asırlar arkasında duran akvama ve milletlere hitap edip öyle bir nida eder ki, umum cin ve inse, umum yerlere, umum asırlara işittiriyor. Evet, işitiyoruz." (Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, On Dokuzuncu İşaret)

Burada Peygamber Efendimiz (asm) gaybî âlemlere vekaleten insanlara ve cinlere hitap ediyor. Ve külli bir hitab makamı var. Yani ins ve cin bütün şuur sahiplerine hitab var. Ayrıca burada gelecek asırlara yapılan hitap için vurgu söz konusudur.

"DOKUZUNCU ESAS: Hem öyle yüksek, kuvvetli hitap ediyor ki, bütün asırlar onu dinler. Evet, aks-i sadasını her bir asır işitiyor." (bk. age.)

Burada ise, hitap hususiyet kesbedip, insanlara ve onların asırlarına münhasır kalıyor. Yani Sekizinci Esas ile Dokuzuncu Esas arasında iki fark vardır:

1. Sekizinci Esasta insanlara ve cinlere istikbal için yapılan hitabın kuvvetinden bahsedilmektedir.

2. Dokuzuncu Esas'ta ise hitabın sadece insanlara fakat geçmiş ve geleceğe nüfuz edecek şekilde bir nüfuzlu olması.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...