On Üçüncü Lem'a Birinci İşaret'i açıklayabilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hayır ve vücut, çok şart ve sebeplerin bir araya gelmesi ile oluşan ve vücut bulabilmesi için kudret ve ilim gibi sıfatlara muhtaç olan bir hadisedir. İnsan bu şartları ve sebepleri hazırlayacak kudret ve ilme sahip olmadığı için, hayırda eli kısadır. Elinden sadece dua, iman, şuur ve niyet gelir. İnsan diğer vücudi şartları tahakkuk ettirecek bir mahiyete sahip olmadığı için, hayra icat noktasında sahip olmakta aciz ve zayıftır. Binanın yirmi usta ile yirmi günde yapılması gibidir.

Şer ve adem ise; bir şartın iptal edilmesi ve bir vazifenin terk edilmesi ile vuku bulur. Yani bir şeyi yok etmek, o şeyin bir şartını iptal etmekle olabilir.

Mesela; insanın hayatı bütün kainat fabrikasının işlemesi ve çalışması ile olurken, hayatın sönmesi bir şartın iptali ile ya da bir vazifenin terk edilmesi ile olabiliyor. Nefes almasa, yemek yemese insan ölür.

İşte kafir ve zalimlerin mesleği; tamir ve vücut vermek değil, dağıtmak ve yok etmektir. Dağıtmak ve yok etmek için de, az bir masraf ya da cüzi bir iştigal yetiyor. Kafirlerin işi kolay, müminlerin işi zordur. Bu sebeple kafirler müminlere bazen galebe edebiliyorlar. Bu kafirlerin kuvvetli ve haklı olduğu anlamına gelmez. Kafirleri galip getiren kuvvetli ve haklı olmaları değil, mesleklerinin yıkım ve tahrip olmasıdır.

Yirmi ustanın yirmi günde yaptığı bir binayı, bir serseri adam bir dinamiti ateşlemek ile iki dakikada yerle bir edebilir. Bu serseri adam iki dakikada binayı yıktı diye, yirmi ustadan daha kuvvetli ve daha harika demek, hakkaniyet ile bağdaşmaz. Bu serseri adama yirmi günde yapılan binayı iki dakikada yıkılmasına imkan sağlayan şey; kendi güç ve kuvveti değil, yıkım ve tahribin kolay olmasıdır.

Şeytan hayır ve vücut noktasında bir hiçtir, lakin şer ve yokluk noktasında durum farklıdır. Mesele şeytanın gücü ve kuvveti değil, onun mesleği olan adem ve tahriptir. Yani şeytanın mesleği şer ve tahrip olduğu için, güçlü gibi görünüyor. Zira yukarda da izah edildiği gibi; tahrip ve şer, bir şartın terk edilmesi ile olabilecek bir şeydir, işte şeytan o noktada insanın aldatmak ile çok büyük yıkımların ve tahribatların önünü açıp tetikçisi olabilir.

Şeytan zatı ve hilesi noktasından gayet zayıftır; ama sebep olduğu müteselsil yıkım ve tahribat o derece dehşetli olabiliyor. Allah’ın şiddetli bir şekilde, şeytan ve şerden insanları sakındırmasının arkasında bu ince sır vardır, yoksa onlar çok güçlü ve kuvvetli oldukları için ciddiye alınıyor, değildirler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...