On Üçüncü Lem'a'daki soruda "Hizbüşşeytanın çok defa galebe etmesinin..." deniliyor; cevapta ise "ehl-i hakka bazen galip oluyor" deniliyor. İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sual: Şeytanların kâinatta icad cihetinde hiçbir methalleri olmadığı, hem Cenâb-ı Hak rahmet ve inâyetiyle ehl-i hakka taraftar olduğu, hem hak ve hakikatin cazibedar güzellikleri ve mehâsinleri ehl-i hakka müeyyid ve müşevvik bulunduğu, hem dalâletin müstekreh çirkinlikleri ehl-i dalâleti tenfir ettikleri hâlde, hizbüşşeytanın çok defa galebe etmesinin hikmeti nedir? Ve ehl-i hak, her vakit şeytanın şerrinden Cenâb-ı Hakka sığınmasının sırrı nedir?"

"Elcevap: Hikmeti ve sırrı şudur ki: Ekseriyet-i mutlaka ile dalâlet ve şer, menfidir ve tahriptir ve ademîdir ve bozmaktır..."

"İşte bu sırdandır ki, ehl-i dalâlet, hakikaten zayıf bir kuvvetle pek kuvvetli ehl-i hakka bazan galip oluyor. Fakat ehl-i hakkın öyle muhkem bir kalesi var ki, onda tahassun ettikleri vakit, o müthiş düşmanlar yanaşamazlar, bir halt edemezler."(1)

Üstadımızın, her suali doğru kabul edip ona mutabık cevap vermesi gerekmiyor. Soruda “çok defa” denilirken cevapta “bazan galip oluyor” ifadesi kullanılıyor ki, biri soru biri cevaptır; ikisi arasında uyum olması da gerekmiyor. Zaten sorular cevap bilinmediği için sorulur.

Diğer bir husus, şer mesleği tahrip, hayır mesleği tamir olduğu için, şer geçici bir şekilde galip durabilir, ama nihayetinde kaybetmeye mahkumdur. İmtihan gereği, hayır ile şer arasında bir denge kurulmuştur, hayır mutlak galip olsa imtihanın sırrı kalmaz.

(1) bk. Lem'alar, On Üçüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
evet anladım teşekkürler
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...