"Onların yükleri ağır, bizimki hafif olduğundan, yetişip geçeceğiz -eğer tevfik refik olsa- ..." cümlesini izah eder misiniz, kimin yükleri ağır, bizimki hafif?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Eğer denilse: "Şimdiye kadar Avrupa'yı galip ettiren sebep, bundan sonra neden etmesin?"

"Cevap: Bu kitabın mukaddemesini mütalâa et. Sonra buna da dikkat et: Sebeb-i terakkîsi, herşeyi geç almak ve geç de bırakmak ve metanet etmek şe'ninde olan burudet-i memleket; ve mekân ve meskenin darlığı; ve sakinlerin kesretinden neş'et eden fikr-i mârifet ve arzu-yu san'at; ve deniz ve maden ve sair vesaitin müsaadesiyle hasıl olan teâvün ve telâhuk idi. Fakat şimdi tekemmül-ü vesait-i nakliye ile, âlem bir şehr-i vahid hükmüne geçtiği gibi, matbuat ve telgraf gibi vesait-i muhabere ve müdavele ile, ehl-i dünya, bir meclisin ehli hükmündedir. Velhasıl, onların yükleri ağır, bizimki hafif olduğundan, yetişip geçeceğiz-eğer tevfik refik olsa."(1)

Dünyanın küreselleşmesi ve iletişim vasıtalarının güçlenmesi sebebi ile medeniyetler ve ülkeler bir medeniyet ve bir ülke seviyesine gelmiştir. Dünyanın bir bölgesinde bir gelişme olsa diğer bölgesine gitmesi çok kısa bir zaman alıyor. Avrupa teknik alt yapısını uzun süreli ve eskiye bina ettiği için, onların bu alt yapıyı yeniden inşa edip yenilemesi onlara büyük bir yük teşkil ediyor.

Mesela yüz yıl önce inşa edilen telekomünikasyon alt yapısı halen devam eden bir alt yapı, halbuki gelişmeler çok hızlı ve yenilikçi bir şekilde ilerliyor. Bizim gibi geri kalmış ülkelerin alt yapısı olmadığı için, alt yapıyı kurmaya başladığı zaman en son versiyonu kuruyor ve en modern şekle kavuşuyor. Hal böyle olunca geri kalmışlığın bir avantajı sağlanmış oluyor.

Diğer bir manası da onların coğrafi ve iklim şartları zaten ağır ve fakir ve yaşam alanları kısıtlı, ama nüfus yoğunluğu fazla olmasından dolayı yükleri bizimkinden ağırdır. İslam aleminin hem madenleri çok hem yaşam alanları geniş, hem coğrafi şartları müsait olduğu için, yükü hafiftir hızlı gelişmeye uygundur. İnşallah bu şartların ve Allah’ın yardımı ile ileride İslam alemi batı medeniyetini geçecektir.

(1) bk. Muhakemat, Birinci Makale.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

Eneskanaat
Prof. Dr. Oral Sander'in "Siyasi Tarih İlkçağlar'dan 1918'e" isimli kitabında Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk kurulduğunda Avrupa'dan farklı olarak yeni idari ve toplumsal yapıya sahip olmasının, bir zaman sonra ABD'nin Avrupa'yı ticaret ve gelişmişlik yönünden geçmesine sebep olduğu belirtilmektedir. Bu nedenden ötürü , gelişmiş ülkelerden farklı olarak yeni idari ve toplumsal yapının İslâm Âlemi'nde tesis edilmesi suretiyle İslâm Âleminin de kısa sürede maddi anlamda gelişeceğine inanmaktayım.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
muhammed-said-akdağ

''Yeni idari ve toplumsal yapının İslâm Âlemi'nde tesis edilmesi''  misal ve izah ?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...