Block title
Block content

Otuz Üçüncü Söz'ün Otuz İkinci Pencere'sini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

    "Otuz İkinci Pencere"

    هُوَ الَّذِىۤ اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدٰى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفٰى بِاللهِ شَهِيدًا  [“Bütün dinlere üstün kılmak üzere Resulünü hidayet ve hak din ile gönderen Odur. Buna şahit olarak Allah yeter.” (Fetih, 48/28)].  قُلْ يَاۤ اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّى رَسُولُ اللهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَاْلاَرْضِ لاَۤ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ يُحْيِى وَيُمِيتُ  [“De ki: Ey insanlar! Ben sizin hepinize, göklerin ve yerin sahibi olan Allah’ın gönderdiği peygamberim. Ondan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Dirilten de Odur, öldüren de.” (A’râf, 7/158)].

"Şu Pencere, semâ-i risaletin güneşi, belki güneşler güneşi olan Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın penceresidir. Şu gayet parlak ve pek büyük ve çok nuranî pencere, Otuz Birinci Söz olan Mirac Risalesiyle On Dokuzuncu Söz olan Nübüvvet-i Ahmediye (Aleyhissalâtü Vesselâm) Risalesinde ve On Dokuz İşaretli olan On Dokuzuncu Mektupta ne derece nuranî ve zâhir olduğu ispat edildiğinden, o iki Sözü ve o Mektubu ve o Mektubun On Dokuzuncu İşaretini bu makamda düşünüp, sözü onlara havale edip, yalnız deriz ki:"

"Tevhidin bir burhan-ı nâtıkı olan Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm, risalet ve velâyet cenahlarıyla, yani kendinden evvel bütün enbiyanın tevatürle icmâlarını ve ondan sonraki bütün evliyanın ve asfiyanın icmâkârâne tevatürlerini tazammun eden bir kuvvetle, bütün hayatında bütün kuvvetiyle vahdâniyeti gösterip ilân etmiş ve âlem-i İslâmiyet gibi geniş, parlak, nuranî bir pencereyi marifetullaha açmıştır. İmam-ı Gazâlî, İmam-ı Rabbânî, Muhyiddin-i Arabî, Abdülkàdir-i Geylânî gibi milyonlar muhakkıkîn-i asfiya ve sıddıkîn o pencereden bakıyorlar, başkalarına da gösteriyorlar."

"Acaba böyle bir pencereyi kapatacak bir perde var mı? Ve onu itham edip bu pencereden bakmayanın aklı var mı? Haydi, sen söyle."(1)

İnsanlık tarihinde insanlığın en mükemmel ve nurani taifesi olan peygamberlerin hepsi ortak bir noktada birleşmişler ve bu noktanın ispatı için binlerce delil ve mucizeler getirmişlerdir. Bu nokta ise; Allah’ın varlığı ve birliğidir. Bütün bu mucizeler bir araya geldiği zaman, kopmaz bir halat gibi Allah’ın varlığı ve birliğini ispat ederler. Bir rivayete göre yüz yirmi dört bin peygamberin hepsinin en büyük davası tevhit olmuştur. Bu tevhidi ispat etmek için binlerce delil ve mucizeleri de insanlığın nazarına sunmuşlardır. Hangi fikir ve ideoloji bu ittifak karşısında durabilir.

Peygamberlerin mucize ve deliller ile ispat ettikleri tevhit inancını, milyonlarca evliya keramet ve eserleri ile teyit ve takviye etmişlerdir. Meslek ve meşrepleri farklı olmasına karşın, milyonlarca evliya ve Allah dostlarının hepsinin güzel ahlak ve kerametleri, peygamberlerin davasının hak olduğuna büyük bir vesika oluyorlar. Kalbi aydınlanmış bu mübarek evliyalar cemaatinin karşısına, hangi cemaat çıkıp karşı koyabilir.

Yine ilmi bir surette, aklı aydınlanmış milyonlarca alim ve asfiya evliyalar gibi, peygamberlerin davasına ilmi bir tarz ile destek ve takviyede bulunuyor. Bu nurani zatların eserleri ile ortaya koyduğu akli ve mantıki deliller de tevhit merkezinde halkalanıyor. Böyle bir ilmi cemaatin ittifak ettiği tevhit hakikatini hangi şeytan çürütebilir. Hangi ahmak bu nurani cemaatin karşısında mukavemet edebilir.

Yine bu üç nurani cemaatte görünen mucize, keramet ve akli delillerin en kamil ve en mükemmel kıvamı; Hazreti Peygamber Efendimiz (asm)'de toplanmış ve en parlak bir şekilde tezahür etmiştir. Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm, peygamberlik ve velâyet yönleri ile milyonlarca veli ve alimleri yetiştirerek, tevhit hakikatine ispat ve delil oluyor. İmam-ı Gazâlî, İmam-ı Rabbânî, Muhyiddin-i Arabî, Abdülkàdir-i Geylânî gibi mübarek zatlar, bunlardan sadece birkaç tanesidir.

Özet olarak, tevhit hakikati peygamberler, evliyalar ve alimler cemaatinin ittifakı ile sabittir.

(1) bk. Sözler, Otuz Üçüncü Söz, Otuz İkinci Pencere.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...