"Resâili’n-Nur baştan başa ism-i Hakîm ve Rahîmin mazharı olduğundan..." Neden Hakim ve Rahim isimleri ön plana çıkmış olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Üçüncü nokta: Resâili’n-Nur baştan başa ism-i Hakîm ve Rahîmin mazharı olduğundan, bu üç âyetin âhirleri ism-i Hakîm ile ve gelecek yirmi beşinci dahi Rahmân ve Rahîm ile bağlamaları, münasebet-i mâneviyeyi cidden kuvvetlendiriyor." (1)

Risale-i Nur ve Üstad Hazretlerinin âleminde, bütün isimler muvazene ve mizanlı bir şekilde tecelli etmiştir. Bir iki ismin galibiyetinden çok, bütün isimler kendini tam anlamı ile Risale-i Nur'da göstermiştir.

Ama zamanın ihtiyaç ve iktizasından dolayı Hakim ve Rahim isimleri daha ziyade parlamıştır. Zira bu asırda, fen ve felsefe ziyade terakki ettiği için, her şey fen ve felsefe ile tartılır ve ölçülür hale gelmiştir. Bu yüzden Risale-i Nur da bu zamanın gereğine uygun olarak Hakim isminin tecellisi ile cevap vermiştir.

Rahim isminin letafeti ise, bu asır insanlarının şefkat mesleğine çok muhtaç olmasıdır. Evet, iman hakikatleri bütün kalp ve gönüllere, ancak şefkatli bir el ile gidebilir. İman hakikatleri sert, kaba, anlayışsız ve nezaketsiz ellerde makes bulamaz. Bugün yer yüzünde İslam’a en büyük zararı, İslam adına çıkan terör örgütleri vermektedir ki Rahim ismi bu canilerin semtine uğramıyor.

(1) bk. Şualar, Birinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...