Risale-i Nur hizmeti bünyesinde ortaya çıkan ve ancak yanlış meslek takip edenlere karşı nasıl davranmamız lazımdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu tür durumların önüne geçmemiz mümkün değildir. Nitekim aynı şey Efendimiz (asv)'in ahirete intikalinden sonra da ortaya çıkmış ve İslam çatısı altında bir çok farklı hak mezhep çıktığı gibi, bir çok da batıl mezhep ortaya çıkmıştır. Buna karşı sahabe efedilerimiz (Allah onlardan razı olsun) kendi istikametlerini korumaya çalışmışlar.

Burada dikkat edilmesi gereken şudur ki; bazen karşımızdaki bir ekibin hizmetini, kendi içtihadımıza dayanarak, yaptığı güzel bir hizmeti, kendimizce Risale-i Nur mesleğine zıttır diye karşı olmamaktır. Bir hizmetin Risale-i Nur hizmetine uygun olup olmadığını kendi zannımızca değil, eserlere dayanarak ortaya koyan, ekseriyetin onayına bağlı olarak değerlendirebiliriz.

Bazen mesleğimizi muhafaza adı altında taassuba girmek gibi bir tehlikeye de maruz kalınabilir. Bu nedenle başkasının yanlışını değil, kendi doğrumuza sahip çıkmak en doğru tercih gibi görünüyor. Mesleğimizi muhafaza edeyim derken, cemaatin ihtilafına ve bölünmesine sebep olmak da mümkündür.

Hasılı bu mesele çok hassas bir konudur; dolayısı ile bizlerin de çok hassas davranmamız lazımdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...