Risale-i Nur ile Üstad arasındaki dengeyi nasıl kurmalıyız; ikisinden birini ön plana çıkarmak doğru mudur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nurlar ile Üstad Hazretleri arasında bir çelişki, bir uyumsuzluk yok ki mukayeseye gelsin. Risale-i Nurlar kitabi hakikatler iken, Üstad Hazretleri bu kitabi hakikatlerin amel ve insan formatına dönüşmüş bir şeklidir. Yani ikisi birbirini tamamlayan unsurlardır; tıpkı Kur’an ile Peygamber Efendimiz (asv)'in uyumu ve ahengi gibi.

Yalnız şöyle bir durum olabilir; öncelik olarak insanlara Üstad Hazretlerinin isminden değil de Risale-i Nurların hakikatlerinden başlamak daha isabetli olur. Zira Risale-i Nurlar anlaşılmadan Üstad Hazretlerinin manevi azameti anlaşılmaz. Bu sebeple insanlara öncelikle Risale-i Nurların imana dair hakikatleri izah edilmelidir. Bu hakikatleri gören ve anlayan insanların Üstad Hazretlerine lakayt kalması imkansızdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...