Risale-i Nur ile Üstad arasındaki dengeyi nasıl kurmalıyız; ikisinden birini ön plana çıkarmak doğru mudur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nurlar ile Üstad Hazretleri arasında bir çelişki, bir uyumsuzluk yok ki mukayeseye gelsin. Risale-i Nurlar kitabi hakikatler iken, Üstad Hazretleri bu kitabi hakikatlerin amel ve insan formatına dönüşmüş bir şeklidir. Yani ikisi birbirini tamamlayan unsurlardır; tıpkı Kur’an ile Peygamber Efendimiz (asv)'in uyumu ve ahengi gibi.

Yalnız şöyle bir durum olabilir; öncelik olarak insanlara Üstad Hazretlerinin isminden değil de Risale-i Nurların hakikatlerinden başlamak daha isabetli olur. Zira Risale-i Nurlar anlaşılmadan Üstad Hazretlerinin manevi azameti anlaşılmaz. Bu sebeple insanlara öncelikle Risale-i Nurların imana dair hakikatleri izah edilmelidir. Bu hakikatleri gören ve anlayan insanların Üstad Hazretlerine lakayt kalması imkansızdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...