"Risale-i Nur, sair kitaplara muhalif olarak, başta perdeli gidiyor; gittikçe inkişaf eder." cümlesini nasıl anlamalıyız? Risalelerin tedricî olarak anlaşılmasının hikmeti ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur'da bir mesele önce icmalî ve kapalı olarak başlar, sonraları inkişaf ederek tekemmül eder. Ya da bir yerde icmalî olarak anlatılan bir mesele, başka yerlerde izah ve şerh edilir. Risale-i Nur bu ifade tarzı ile diğer kitaplara muhalif olarak gidiyor.

Diğer kitaplarda Risale-i Nurlardaki gibi bir ifade ve üslup yoktur. Her mesele müstakil ele alınır ve izah edilir. Bu yüzden de mânalar sönük kalır.

Risale-i Nur'da klasik kitaplarda olduğu gibi bir tertip ve sıralama yoktur. Bir mesele bir yerde muğlak ve anlaşılmaz gibi durur, ama başka bir yerde o meselenin şerh ve izahı yapılır. Bu yüzden, Risale-i Nur'da tertip ve sıra değil, atıflar hâkimdir.

Yani Risale-i Nur'da basitten mükemmele, ibtidaî ifadeden tekemmüle doğru bir gidiş esastır. Üstad'ın "başta perdeli gidiyor; gittikçe inkişaf eder" ifadesini böyle anlayabiliriz...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...