Risale-i Nurlar, Duyguları Nasıl Tatmin Edip Doyuruyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nurların, insanın duygu ve cihazlarını tatmin edip doyurması ve kuvvetli bir tesir yapmasında çok yönler vardır. Bunlardan bazılarını madde madde takdim edelim.

Birincisi: Mücerret ve soyut hakikatleri avam insan çıplak aklı ile göremez. Risale-i Nurlar bu mücerret ve soyut hakikatleri somut örneklerle akla yaklaştırıyor ve avam insanların zihinlerine ve hissiyatlarına hürmet ediyor.

Mesela mahşer meydanın da insanın amellerinin bir sahifede sunulacağı hakikatini akıl kavramakta zorlanıyor. Üstad bu müşkülü gözümüz önündeki örnekler ile hallediyor. Koca incir ağacının programını küçücük incir çekirdeğinde saklayan ve bütün tarihçe-i hayatını bu çekirdeğe yerleştiren Allah, elbette insanın bütün hayat hikayesini bir sahifeye sığdırabilir, diyerek meseleyi tam hallediyor.

İkincisi: Risale-i Nurlar dağınık ve derin hakikatleri temsil ve teşbih vasıtası ile toplayıp yüzeyselleştiriyor. Halbuki salt akıl bu dağınık ve derin hakikatleri toplayıp yüzeyselleştirmek noktasında gayet derecede aciz kalıyor. Risale-i Nurlardaki bütün temsil ve teşbihler buna örnek olarak gösterilebilir.

Üçüncüsü: Risale-i Nurlar hayalden çok, hakikat üzerine gidiyor. Bir gram hakikat bir ton hayalden üstündür. Bir gram hakikatin tesiri tonlarca hayalin tesirine bedeldir. Mesela tasavvuftaki rabıta-i mevt hayal üzerine giderken Risale-i Nurlarda ölüm hakikati ve rabıtası hakikat üzere gidiyor. Tasavvuf ehli kendini ölmüş sayıp, kefenlenip kabir hükmünde çilehanelere girerken, Risale-i Nurlar “Bütün gelecekler yakındır” hadisinden hareketle fikren istikbale gidip ölümü bizzat hissedip görüyor. Hayali bir ölümü değil, hakikat bir ölümü düşünüyor.

Dördüncüsü: Nefis gelecekte ve gaybi olan ceza veya ödülden pek etkilenmiyor. Onları kendinden uzak görüyor ve Allah gafuru Rahimdir diyerek gaflete devam edebiliyor. Üstad Hazretleri nefsin ve hissiyatın bu damarına karşı dünyevi ödül ve cezaları göstererek nefsin bu ahmak noktasına tesir ediyor. Risale-i Nurlardaki iman ve küfür muvazeneleri bunun en güzel ve somut bir misalidir. Nefis hazır lezzete talip olur ve hazır cezadan korkar öyle ise nefsi ikna etmenin en güzel metodu imandaki hazır lezzetleri gösterirken küfür ve günahlardaki hazır azapları nazara vermektir..

Beşincisi: Risale-i Nurlar bu asrın ihtiyaçlarına göre yazılmış bir tefsirdir. Bu sebeple asrın hastalıklarına tam bir ilaç hükmündedir. Bu da elbette insanlar üstünde büyük bir tesir bırakıyor. Yani Risale-i Nurların tesirli olmasının en önemli bir sebebi de güncel bir tefsir olmasıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ahzanım
bu sitede soru cevap seklınınolması benı cok memnun ettı.ilmı cevaplarverıyosnz tesekkurler
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...