"Sabık beyanatınızda diyorsunuz ki: Âlem-i ulvîye çıkmak, şu âlem-i arziyedeki âsarların makinelerini, tezgâhlarını ve netâicinin mahzenlerini görmek için uruc etmiştir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sabık beyanatınızda diyorsunuz ki: Âlem-i ulvîye çıkmak, şu âlem-i arziyedeki âsarların makinelerini, tezgâhlarını ve netâicinin mahzenlerini görmek için uruc etmiştir."(1)

Ulvi alemler cennette ve cehennemde dahil olmak üzere bütün gaybi alemlerdir. Kainat ve dünya ise bu alemlere nispetle süfli ve aşağıda kalan alemlerdir. Yalnız imtihan gereği dünya bu alemlere mahsulat yetiştiren bir tarla gibidir. Peygamber Efendimizin (asm) ifadesi ile dünya ahiretin bir tarlasıdır, bu dünyada ne ekersen ahirette onu biçersin.

Ulvi alemlerin süfli alemlere makine ve tezgah olmasını bu alemlerin arkasında ve temelinde duran alemler şeklinde anlayabiliriz. Mesela, alem-i emir bütün alemlerin makinesi ve temeli gibidir. Bütün alemlerin sevk ve idaresi bu alemden komuta ediliyor denilebilir.

Alem-i Emir: Cenab-ı Hakk'ın irade sıfatının tecelli ettiği ve irade sıfatının hakim ve galip olduğu alemdir, bir nevi irade sıfatının arşıdır. Bu alemde bütün mahlukatta olacak bitecek şeylerin emri ve komutu vardır, yani bir nevi şu mahlukat aleminin arkasındaki komutlar alemidir diyebiliriz.

Bunu bilgisayardaki yazılımla da örneklendirebiliriz, mesela programcı, yapacağı programın önce komutlar ve emirler bölümünü tamamlar, sonra işler ve görüntü o komutlara göre hareket eder ve şekiller orada belirtilen komutlar üzerine bina olur. Aynen mahlukatta bir programın görünen yüzüdür, iradeden gelen alem-i emir de görünmeyen gerçek yüzüdür. Mahlukattaki bütün kanunlar, komut ve emrini irade sıfatının hükümran olduğu bu alemden alıyor.

Dolayısı ile alem-i emir; arşı da içine alan daha geniş daha kapsamlı ve daha mücerret bir alemdir, diyebiliriz. Alem-i emir komuta merkezi, arş ise bu merkezin bir kışlası mesabesindedir.

İşte Peygamber Efendimiz (asm) mi'rac ile bütün bu alemleri gezip dolaşmıştır.

(1) bk. Sözler, Otuz Birinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...