"Sahâbeler, ekseriyet-i mutlaka itibarıyla, kemâlât-ı insaniyenin en âlâ derecesindedirler." Bunun sebebi hayır ile şerrin, sıdk ile kizbin arasındaki mesafe midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Güneşe yakınlaştıkça cevherler sağlamlaşırken, hatta daha da parlarlarken güneşten uzaklaştıkça cevherin üzerindeki toz, kir, pas ve ufunetli maddeler cevheri kaplar ve görünmez kılar.

Her insan bir cevherdir ve potansiyel olarak çok meziyet ve kabiliyetlere sahiptir. Peygamber Efendimiz (asm) ise manevi bir güneştir; onun ısısının ve ışığının iklimine girenlerin, yani sahabenin potansiyel olan meziyet ve kabiliyetleri bir anda inkişaf eder. Ve kemal açısından en zirveye çıkarlar.

Diğer insanların meziyet ve kabiliyetleri zamanla ve zorluklarla inkişaf eder. Çünkü onlar sahabeler kadar güneşe yakın değildirler. Malum, güneşin yanı başında duran birisi ile çok uzağında duran birisi ısı ve ışığa maruz kalma bakımından eşit olamazlar.

Sahabenin, ekseriyet-i mutlaka itibarıyla, kemâlât-ı insaniyenin en âlâ derecesinde olmalarının nedenlerini kısa maddeler halinde şu şekilde özetleyebiliriz.

Birinci hikmet: Peygamber sohbetinin etkisi.

İkinci sebep: Sahabe zamanında doğru ile yalanın birbirinden uzaklığı ve sahabenin doğruluğu. İslâm’ın meydana getirdiği inkılâbın sahabe zamanındaki tazeliği ve etkisi.

Üçüncü sebep: Nübüvvet ile velâyet, evliya makamı ile sahabenin makamı arasındaki fark.

Birinci vecih: Sahabe zamanındaki sosyal çevrenin yetenekler üzerindeki etkisi.

İkinci vecih: Allah’a yakınlık ve “zahirden hakikate geçme” konusunda sahabenin yolu ile tasavvuf arasındaki fark.

Üçüncü vecih: İslâm’ın başlangıcındaki hizmetleri yönünden sahabenin üstünlüğü.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...