"Ahiretin hadsiz güzelliğini görmeyen ve imanla düşünmeyen insanlar,.." ifadesini nasıl anlayabiliriz, dünyada ahiret görülebilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bir kuş kolayca kanatlarını ve bir kâtip rahatça sayfalarını temizlediği gibi, bu tayyare-i arzın ve bu tuyur-u semâviyenin kanatları ve bu kitab-ı kâinatın sayfaları da öylece temizleniyor, güzelleşiyor ki, âhiretin hadsiz güzelliğini görmeyen ve imanla düşünmeyen insanlar, dünyanın bu temizliğine, bu güzelliğine âşık olurlar, perestiş ederler."(1)

“Ahiretin hadsiz güzelliğini görmeyen ve imanla düşünmeyen insanlar,..” Bu cümle şüphesiz dünyevi bir görüşten değil, iman ve basiret görüşünden bahsediyor.

İnsan ahireti iki türlü görür, birisi dünya gözü ile görmek ki, bu tarz görüş âdetullah açısından mümkün değildir. Gerçi rüya, mucize ve keramet şeklinde görmek mümkündür, ama normal şartlarda âdetullah açısından görmek mümkün değildir.

Diğeri ise, Kur’an ve sünnetin tasvir etmesi ve akli delillerin eşliğinde basiret gözü ile görmektir ki, bu tarz görmek dünyevi görmekten geri kalmaz. Hazreti Ali (ra) Efendimizin “Perde-i gayp açılsa yakinim ziyadeleşmez.” ifadesinde olduğu gibi. Yani insan dünya gözü ile görmeden kalp ve basiret gözü ile ahireti görebilir ve Üstadımız bu inceliğe işaret ediyor.

(1) bk. Lem'alar, Otuzuncu Lem'a, Birinci Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...