Şakk-ı Kamer'in Resul-i Kibriya'nın risaletinin mucizesi, mi’raçın dahi, bir mucize-i ubudiyet olduğu belirtiliyor. Mi’raç nasıl Peygamber Efendimizin ubudiyetinin mucizesi oluyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mucize göstermekte esas maksat, Habib-i Kibriya Efendimizin (asm.) risaletini tasdik ettirmek yahut münkirleri ilzam ederek inatlarını kırmaktır.

Mi’raç en büyük bir mucize olmakla birlikte, burada münkirleri tasdike sevk gayesi fazla görülmüyor. Nitekim bu mu’cize bazılarınca hemen inkâr edilmiş. Burada esas hikmet, Allah Resulünün (asm.) Cenab-ı Hak katındaki makbuliyetinin bütün ruhlara ve meleklere gösterilmesidir.

Miraç Risalesinde, mi'raç mu’cizesi hakkında “velâyet-i Ahmediyenin (a.s.m.) kerâmet-i kübrâsı, hem mertebe-i ulyâsı” tabiri kullanılır.

Bilindiği gibi, Peygamber Efendimizin (asm.) bir “risalet”, bir de “abdiyet-kulluk” ciheti vardır. Kulluk cihetinde bütün insanlarla müşterektir. Ubudiyet cihetiyle bütün evliyanın seyyididir, mürşididir, üstadıdır. Onun ubudiyetteki ihlâsı, hassasiyeti, mükemmeliyeti o derece ileridir ki, evliyanın ubudiyetleri onlarda keramet meyvesi verdiği gibi, O’nun ubudiyeti de mi'raç mucizesini netice vermiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...