Şakk-ı Kamer'in Resul-i Kibriya'nın risaletinin mucizesi, Miraç'ın dahi, bir mucize-i ubudiyet olduğu belirtiliyor. Miraç nasıl Peygamber Efendimizin ubudiyetinin mucizesi oluyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mucizede esas maksat Peygamberimizin (asm.) risaletini tasdik ettirmek, yahut münkirleri ilzam ederek inatlarını kırmak ve onlarda başkalarının imanına engel olacak bir takat bırakmamaktır.

Mi’raç da en büyük bir mucize olmakla birlikte burada münkirleri tasdike sevk gayesi fazla görülmüyor. Nitekim, bu mucize bazılarınca hemen inkâr edilmiş. Burada esas hikmet, Allah Resulünün (asm.) Cenab-ı Hak katındaki makbuliyetinin bütün ruhlara ve meleklere gösterilmesidir.

Miraç Risalesinde, Miraç mucizesi hakkında “velâyet-i Ahmediyenin (a.s.m.) kerâmet-i kübrâsı, hem mertebe-i ulyâsı” tabiri kullanılır.

Bilindiği gibi, Peygamber Efendimizin (asm.) bir “risalet”, bir de “abdiyet-kulluk” ciheti vardır. Kulluk cihetinde bütün insanlarla müşterektir. Ubudiyet cihetiyle bütün evliyanın seyyididir, mürşididir, üstadıdır. Onun ubudiyetteki ihlası, hassasiyeti, mükemmeliyeti o derece ileridir ki, evliyanın ubudiyetleri onlarda keramet meyvesi verdiği gibi, Onun ubudiyeti de miraç mucizesini netice vermiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...