"Mu’cize, dava-yı nübüvvetin ispatı için, münkirleri ikna etmek içindir, icbar için değildir. Öyle ise, dava-yı nübüvveti işitenler için, ikna edecek bir derecede mu’cize göstermek lazımdır..." Üçüncü Noktayı icmali olarak izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Mu’cize, dava-yı nübüvvetin ispatı için, münkirleri ikna etmek içindir, icbar için değildir. Öyle ise, dava-yı nübüvveti işitenler için, ikna edecek bir derecede mu’cize göstermek lazımdır. Sair taraflara göstermek veyahut icbar derecesinde bir bedâhetle izhar etmek, Hakîm-i Zülcelâlin hikmetine münâfi olduğu gibi, sırr-ı teklife dahi muhaliftir." (Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, Şakk-ı Kamer Mucizesine Dairdir)

Burada “Hakîm-i Zülcelâl’in hikmetine münafî” ve “sırr-ı teklife dahi muhalif” olduğu üzerinde duruluyor ve şu tahlil yapılıyor:

Allah'ın peygamberlerini (a.s.) tasdik etmek için mucize vermesi, hikmeten lazımdır. Çünkü insanlık boyunca gönderilen peygamberlerin hepsine, doğruluklarına delil olsun diye mucize verilmiştir. İşte bu bu mucizelerin şekli de hikmetli olmalıdır. Öyle bir derecede olmalı ki, muhatapların aklına kapı açıp hem peygamberin doğruluğuna vesile olsun hem de iradelerini ellerinden almasın. Yoksa insanların kabul edilmeye zorlanması imtihan hikmetine uygun değildir.

Ayrıca o hadise, o anda kendisini inkâr edenlere mahsusen gerçekleşmiş bir olaydır. Eğer ayın ikiye bölünmesi mucizesi de bir kaç gün devam etse veya bütün tarihlere geçseydi, ya aklı zorlayacak ve herkes tasdike mecbur kalacaktı. Bu ise “Akla kapı açmak, ihtiyarı elinden almamak sırr-ı teklif iktiza ediyor.” hakikatine zıt olurdu. Veya Peygamber Efendimizin (asm) mucizesiyle alakası olmayan bir gökyüzü hadisesi olarak kabul edilecekti. Her iki halde de hikmet tahakkuk etmemiş olacaktı.

Dersin başında buyurulduğu gibi, “Öyle ise dava-yı nübüvveti işitenler için, ikna edecek bir derecede mucize göstermek lazımdır.” Nitekim bu mucize de böylece icra edilmiştir.

- Bu konudaki videolarımıza bakmak için tıklayınız.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...