"Samimî bir ihlâs, şerde dahi olsa neticesiz kalmaz. Evet, ihlâs ile kim ne isterse Allah verir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İhlasın iki istimal yeri vardır:

Birincisi: Yapılan her amelin ve her işin Allah rızası için ve ibadet niyetiyle yapılmasıdır. Bunun için de iman esastır. Mümin olmayan birisinden böyle bir davranış beklenmez. Bu manadaki ihlası esas tutan bir müminden, bilerek yanlış işler kolay kolay zuhur etmez.

İkincisi ise; yapılan herhangi bir işi samimiyetle, gayretle ve hakkını vererek yapmaktır. Bunun için mümin olmak da şart değildir. Herkes ve her şey için geçerlidir.

Kâinattaki sünnetullah kanunları bunu gerektirir. Ateş herkesin elini yaktığı gibi, sabır da herkesi zafere erdirir. Hak ya da batıl davasına canı gönülden inanıp samimi hareket edenlerin muvaffak olmaları sünnetullah kanunudur. Sabreden zafere ulaşır, eken biçer, çalışan kazanır, tembellik eden sefil yaşar.

Beşeriyetin maddî ve manevî saadet ve terakkisini temin edecek en mühim sebep çalışma ve gayrettir. Tembelliğin İslâm’da asla yeri yoktur. İnsanın ruhen terakkisi iman ve irfan iledir. Ahiret hayatının saadeti ve rahatı hayır ve hasenatla mümkün olacağı gibi, dünya hayatının da huzur ve refah içinde geçmesi sa’y ve gayretle mümkündür.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...