"Ehl-i dalâletin zilletindendir ittifakları; ehl-i hidayetin izzetindendir ihtilâfları. Yani, ehl-i gaflet olan ehl-i dünya ve ehl-i dalâlet, hak ve hakikate istinad etmedikleri için, zayıf ve zelildirler." Ehl-i dünya neden zayıftırlar?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ehl-i dalâletin zilletindendir ittifakları; ehl-i hidayetin izzetindendir ihtilâfları. Yani, ehl-i gaflet olan ehl-i dünya ve ehl-i dalâlet, hak ve hakikate istinad etmedikleri için, zayıf ve zelildirler. Tezellül için, kuvvet almaya muhtaçtırlar."

"Bu ihtiyaçtan, başkasının muavenet ve ittifakına samimî yapışırlar. Hattâ, meslekleri dalâlet ise de, yine ittifakı muhafaza ederler. Âdeta o haksızlıkta bir hakperestlik, o dalâlette bir ihlâs, o dinsizlikte dinsizdârâne bir taassup ve o nifakta bir vifak yaparlar, muvaffak olurlar."(1)

İnsan iman ile Allah’a dayanmaz ise, büyük bir boşluğa büyük bir eksikliğe ve büyük bir zayıflığa mahkumdur. Bu manevi eksikliği, boşluğu ve zayıflığı gidermek için de ittifaka, birliğe ve dayanışmaya mecburdur.

İhlas ile hareket eden bir adam, Allah’ın rızasını, dolayısı ile de Allah’ın bütün ve isim ve sıfatlarını arkasına alıyor. Bu da ona bitmek tükenmek bilmez bir hazine ve kuvvet oluyor. Evet, ihlas ile Allah’a dayanan bir adam, Allah’ın sonsuz kudretini arkasında bir yardımcı ve şefaatçi olarak bulur.

Hazreti Peygamber Efendimiz (asm)'in tek başına o kadar düşmanlara galip gelmesi ve dünyayı manevi emri altına alması, ihlasın ne denli bir kuvvet ve şefaatçi olduğunu açık bir şekilde gösterir. Daha bunun gibi tarihte binlerce örnekler vardır.

Üstad Hazretlerinin hayatı da buna güzel bir örnektir. Garip, kimsesiz, yaşlı ve hasta bir adamın kuvvetli, organize ve devlet şeklinde hareket eden dinsizliği hak ile yeksan etmesi ihlasın ne denli bir kuvvet, esas ve şefaatçi olduğunu kör gözlere bile gösterir.

Kâfirlerde bu iman bu ihlas olmadığı için, onlar kendi aralarında birliğe ve teşrik-i mesai etmeye mecburdurlar. Avrupa Birliği, Nato vesaire gibi kuruluşlar buna birer örnektirler.

(1) bk. Lem'alar, Yirminci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...