"Samimi ihlas, şerde dahi olsa neticesiz kalmaz." cümlesinin izahını yapar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İhlasın iki karşılığı vardır:

Birincisi: Yapılan her amelin Allah rızası için yapılmasıdır. Bunun için de iman esastır. Mümin olmayan birisinden bu tanım doğrultusunda bir davranış beklenmez. Ve şer bir fiil ortaya konamaz.

İkinci tanım ise; yapılan herhangi bir işi içtenlikle, samimiyetle, özveriyle ve hakkını vererek yapmaktır. Bunun için ise mümin olmak da şart değildir. Herkes ve her şey için geçerlidir. Kiliseyi yapanlar ikinci tanımın iktiza ettikleri davranışları yerine getirirler ise elbette ki başarılı olacaklardır. Zira dünayadaki sünnetullah kanunları bunu gerektirir. Ateş herkesin elini yaktığı gibi, sabır da herkesi zafere erdirir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

lighted
benim anladigim: birincide ihlas bir niyettir, ikincide ise ihlas bir manevi duadir. fakat anlamadigim şudur: niçin ikisine de aynı ihlas kelimesi kullanılır? veyahut bu iki mananın ortak bir ciheti mi var?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)
Samimi İhlas Şerde Dahi Olsa Neticesiz Kalmaz, ifadesinde geçen İHLAS kelimesi, samimiyet anlamında kullanılmıştır. Bir kimse samimi olarak bir işe sarılsa, işin şer veya hayır olması fark etmeden, başarılı olur demektir, diye anlıyoruz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
lighted
biz 21 lemayı mutaala ederken bu iki tanım karışıyor. 21 lemada "bu dünyada, hususan uhrevî hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir nokta-i istinad, en kısa bir tarîk-i hakikat, en makbul bir dua-yı mânevî, en kerametli bir vesile-i makasıd, en yüksek bir haslet, en sâfi bir ubudiyet, ihlâstır" parçasında üstad ihlas kelimesini samimiyet manasında kullanmış mıdır? eger kullanmışsa 1 dusturdaki ihlas tanımıyla çelişmiyor mu? çünkü samimiyet Allah rızası manasını taşımıyor ki
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)
İhlasın birinci manası, bir işin Allah rısası için yapılmasıdır ki, bunun arkasında zaten samimiyet vardır. Samimiyetsiz bir ihlas olmaz. Ama ihlassız bir samimiyet olabilir. İman etmediği halde işinde samimi olabilir bir insan.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...