"Şeâir-i İslâmiyedeki tabirat-ı Nebeviye ve İlâhiye, hayattar ve sevabdar bir cilt, bir deri hükmündedir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Nasıl ki bir hayvanın veyahut bir meyvenin derisi soyulsa, muvakkat bir zarafet gösterir; fakat az bir zamanda o zarif et ve o güzel meyve, o yabanî ve paslı ve kesif ve ârızî deri altında siyahlanır, taaffün eder. Öyle de şeâir-i İslâmiyedeki tabirat-ı Nebeviye ve İlâhiye, hayattar ve sevabdar bir cilt, bir deri hükmündedir. Onların soyulmasıyla, maânîdeki bir nuraniyet, muvakkaten çıplak, bir derece görünür. Fakat, ciltten cüdâ olmuş bir meyve gibi, o mübarek mânâların ruhları uçar, zulmetli kalb ve kafalarda beşerî postunu bırakıp gider. Nur uçar, dumanı kalır."(1)

Vahiy ve hadisler ile sabit olmuş İslami semboller, cilt ve deri gibidir. Cilt ve deri soyulduğunda mana ve maksat ölür demektir.

Mesela, ezan ve ezanın Arapça sözleri hadis ile tespit edilmiş, İslam’ın bir şiarı, bayrağı ve sembolüdür. Ezanı farklı dillere çevirmek ve tercüme etmek derisini ve cildini soyarak ezanı katletmek, yani ezanın ruhunu ve anlamını öldürmek anlamına gelir.

Ezanın içinde tekrar edilen tekbir, tevhit gibi ifadeler, vahiy ve hadis orijinli olduğu için, hem bir yönüyle kutsal ve sevaplı hem de yeryüzünde her müminin ortak bir sembolü olmuş oluyor. Ama ezan tercüme edildiğinde kutsallığı, sevabı ve sembol olma yönleri biter, kuru bir tercümeden ibaret kalır.

Bir canlının veya meyvenin derisi veya cildi soyulduğunda, o canlının veya meyvenin muvakkaten daha parlak ve güzel görünme durumu olabilir. Oysa kısa bir zaman sonra onun yaşaması imkansız hale gelir. Çünkü hayatını muhafaza eden o cilt dahilidir ve onun asli elbisesidir. Ezanın ve ezan gibi diğer şiarların vahiy ve hadis ile sabit olan orijinal ve mübarek ifadeleri de manalrına hakiki cilt olduğundan, tercüme ile soyulursa aynı şekilde onların da manası, sevabı, kutsallığı ve müminlerin ortak sembol olma yönleri ölüyor ve bitiyor.

Dünyanın neresine gidilirse gidilsin her mümin; Allahu ekber, elhamdulillah, sübhanallah, La İlahe İllallah, ezan, kamet gibi kutsal ifadeleri bilir ve bu değerler bütün Müslümanların ortak ve birleştirici bir sembolü niteliğindedir. Bunları diğer dillere tercüme etmek, bir canlının derisini ve cildini yüzmek anlamı taşır. Bu sebeple aslı vahiy ve hadis olan bu sembollere ilişmek cinayettir.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektub, Birinci Risale...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...