"Sebeb-i ihtilaf, hâkim-i zalim olan cerbezedir. Fikr-i tenkit ve bedbinliğe istinat eden cerbeze, daima zalimdir." İzah eder misiniz; cerbeze bedbinliğe nasıl istinat ediyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Salisen: sebeb-i ihtilaf , hâkim-i zalim olan cerbezedir. Fikr-i tenkit ve bedbinliğe istinad eden cerbeze, daima zalimdir."

“Büyük işlerde yalnız kusurları görmek cerbezeliktir; aldanır ve aldatır. Cerbezenin şe’ni (gereği, sonucu), bir seyyieyi (fenalığı) sümbüllendirerek hasenata (iyiliklere) galip etmektir.” (Sünûhat)

Her şeye olumsuz yaklaşan, kendi çıkardığı ihtilafları körüklemeyi iş edinmiş, ümitsizlik pompalayıp cemaat ruhunu öldüren cerbeze kaynaklı tenkitlere asla prim verilmemeli.

Her şeyin kusurlu tarafını gören, hep olumsuz tarafı nazara alan, küçük bir kusuru büyütüp bütün iyilikleri örten bir cerbeze, elbette bedbinliğe dayanır ve insanı sürekli kötümserliğe iter. Bu açıdan bakıldığında cerbeze bedbinliğe dayanıyor ve özü kötümserlik içeriyor. Zira her güzel şeye çirkin nazarıyla bakmaya alıştığından, hayattan lezzet almaya imkânı kalmaz. Böylece her şeyi karanlık ve her yolu çıkmaz sokak görür, ümitsizliğe kapı açar. Oysa cerbeze hâkim olmalı, haklı tarafı daima iltizam edip sahiplenmelidir.

İlave bilgi için tıklayınız:

- "Cerbeze bir hâkimdir. Yalnız seyyiat tarafını konuşturmamalı, onun hasmı olan hasenatı da dinlemeli." İzah eder misiniz?

- CERBEZE

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...