"Selefin içtihadât-ı sâfiyâne ve hâlisânesi" ne demektir, misallerle açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Selef" kelimesi ile işaret edilen dönem sahabe, tabiin ve tebe-i tabiin dönemleridir ki, bu dönemler bizzat Peygamber Efendimiz (asm)'in manevi iklimi altında terbiye gördükleri için, hepsi ayrı bir meziyet ayrı bir kemal ayrı bir fazilet ile nam salmışlar.

Konuyu özetleyen bir hadis meali:

"İnsanların en hayırlıları benim asrımda yaşayanlardır. Sonra bunları takip edenlerdir, sonra da bunları takip edenlerdir...”(1)

Bu dönemin alimlerinden kimisi hadis alanında kimisi fıkıh alanında kimisi kelam alanında tekemmül etmiş ve ümmet için sarsılmaz ve güvenilir bir icma oluşturmuşlar.

Dönemler Peygamber Efendimiz (asm)'in manevi ikliminden uzaklaştıkça, safiyet de ve derinlik de o nispette azalmış ve verimlilik düşmüştür. Ekseriyetle müçtehit ve mezheplerin bu üç dönemde teşekkül etmesi de bu yüzdendir. İslam’ın diğer dönemleri taklide girmiş, bu üç dönem kadar varlık ve verim gösterememişler.

Bu üç dönemde bütün nazarlar ve dikkatler Allah’ın kitabını harici kültürlerin ve düşüncelerin etkisinde kalmadan anlamak üzerine yoğunlaşmış ve odaklanmıştır. Ve baş muallim olarak da Peygamber Efendimizi (asm) görmüşler.

Bu yüzden onların Kur’an’dan çıkardıkları içtihatlar ve yorumlar katıksız, saf ve tertemizdi. Sâfiyâne ve hâlisâne kelimeleri de bu manaya işaret ediyor.

(1) bk. Buhari, Şehadat 9; Müslim, Fezailu's-Sahabe, 214.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...