"Sen neden bizden küstün? Bir defa olsun hiç müracaat etmeyip sükût ettin. Bizden şiddetli şekvâ edip ‘Bana zulmediyorsunuz.’ diyorsun..." Yirmi İkinci Lem'a, İkinci İşaret'teki sualin cevabını özetler misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ehl-i dünya tarafından deniliyor ki: 'Sen neden bizden küstün? Bir defa olsun hiç müracaat etmeyip sükût ettin. Bizden şiddetli şekvâ edip "Bana zulmediyorsunuz." diyorsun. Halbuki bizim bir prensibimiz var, bu asrın muktezası olarak hususî düsturlarımız var. Bunların tatbikini sen kendine kabul etmiyorsun. Kanunu tatbik eden zalim olmaz. Kabul etmeyen isyan eder. Ezcümle...'"(1)

Bu işaretteki suale karşı Üstad Hazretlerinin cevabının açıklaması şöyledir:

"Beni savunacak ve müdafaa edecekler, beni gözetim altında tutan vilayetin resmi idarecileri ve bu vilayetin insanlarıdır. Zira ben yaşlı ve ihtiyar bir adam olarak onların misafiriyim ve dokuz senedir içlerindeyim. Benim her halimi ve en mahrem fikirlerimi hem vilayetin idarecileri hem de bu civarın halkı biliyor. Asayişi bozacak veya siyasete taalluk edecek hiçbir halim mevcut değil. Ya onlar görevini yapmıyorlar, siyasi kusurlarımı gizliyorlar ya da benim halimde siyasi bir ahval ve kusur yoktur."

"Öyle ise benim adıma savunmayı, beni gözetim ve denetim altında tutanlar yapmalıdır. Nasıl hapishanedeki bir mahkumdan hapishane müdürü sorumlu ise, aynı şekilde bana bu vilayeti hapishane yapanlar da benim hukuki sorumlum ve müdafiim onlar olmak gerekir."

Üstad Hazretleri, şahsi müdafaa yapmamasının gerekçesini böylece izah etmiş oluyor.

Özet olarak Üstad Hazretleri dava vekili olarak vilayetin idarecilerini ve halkını adres gösteriyor.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi İkinci Lem'a İkinci İşaret.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...