"Sen neden bizden küstün? Bir defa olsun hiç müracaat etmeyip sükût ettin. Bizden şiddetli şekvâ edip ‘Bana zulmediyorsunuz.’ diyorsun..." Yirmi İkinci Lem'a, İkinci İşaret'teki sualin cevabını özetler misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ehl-i dünya tarafından deniliyor ki: 'Sen neden bizden küstün? Bir defa olsun hiç müracaat etmeyip sükût ettin. Bizden şiddetli şekvâ edip "Bana zulmediyorsunuz." diyorsun. Halbuki bizim bir prensibimiz var, bu asrın muktezası olarak hususî düsturlarımız var. Bunların tatbikini sen kendine kabul etmiyorsun. Kanunu tatbik eden zalim olmaz. Kabul etmeyen isyan eder. Ezcümle...'"(1)

Üstadı müdafaa edecek olanlar onu gözetim altında tutan vilayetin resmi idarecileri ve bu vilayetin insanlarıdır. Zira ihtiyar ve sürgün olan Üstad, dokuz yıldan beri onların misafiridir. Üstadı sürekli tarassut altında tutanlar ve halkın ekserisi onun her halini, fikirlerini biliyor. Üstad Hazretlerinin asayişi bozacak veya siyasete taalluk edecek hiçbir fiili yoktur. Ya onlar görevlerini yapmayıp Üstadın suçunu gizliyorlar ya da Üstadın hiçbir suçu ve gizli bir gayesi yoktur. Öyle ise Üstadın adına savunmayı, onu tarassut altında tutanlar yapmalıdır.

Özet olarak Üstad Hazretleri dava vekili olarak vilayetin idarecilerini ve halkını adres gösteriyor.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi İkinci Lem'a İkinci İşaret.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...