"Şeriatta vardır: Bir vakitte beş vaktin namazı kılınır" dedikten sonra "Emin ol, İmam-ı Şafiî mesele-i ûlâyı şarktan ve garptan geçen dairenin müdevveriyetiyle tasvir edecektir" Burayı izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada mevzu; namazın cem edilmesi değildir. Burada mevzubahis olan mesele; iklim ve coğrafi şartların durumuna göre tanzim edilen fetvalardan, yerin yuvarlaklığına olan işaret beyan ediliyor. Yani dünyanın yuvarlak olmasına, İslam alimleri çok önceden vakıf idi. Bunun en büyük delil ve vesikası verilen fıkhi fetvalardır.

Kutuplardaki takvimler, normal kıtalarda olan takvimlerden çok farklıdır. Bu farklılığın sebebi de yerin yuvarlak olmasıdır. Kutuplara gidildikçe günler normal değerlerin üstüne ya da altına düşüyor. Bazı yerlerde bir gün altı ay gece altı ay gündüz şeklinde olurken, bazı yerlerde bir gün altı saat gece altı saat gündüz şeklini alıyor. Dolayısı ile beş vakit namazın vakitleri de buna göre değişiyor. Altı saat gündüz altı saat gece olan bir yerde beş vakit namaz, on iki saat içine toplanırken altı ay gece altı ay gündüz olan yerde durum farklılık arz ediyor ve buna göre de fetva iktiza ediyor. İşte İmam Şafi (ra)’in fetvası bu noktadadır, yoksa beş vakti cem etmek manasında değildir.

İmam Şafi (r.a)’in fetvalarında bu yerin yuvarlaklığı net bir şekilde görünüyor. Demek yerin yuvarlaklığı İslam aleminde çok evvel biliniyor idi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...