Sermediyet ile Baki isminin alâkası nasıldır? "Sermediyet" kelimesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cenâb-ı Hakk'ın zâtı ezelî olduğu gibi, bütün sıfatları da ezelîdir. Mahlûkatın ise, zâtları sonradan yaratıldığı gibi, o zâtlara takılan sıfatların da bir evveli vardır, onlar da sonradan yaratılmışlardır.

Bunun gibi, mahlûkatın zâtları da fanidir, geçicidir, sıfatları da. Şu var ki, bu sıfatlardan ruha mal olmuş kısmı Allah’ın izniyle ruhla birlikte bâki kalırlar.

Boy, endam, sima güzelliği gibi, makam, mevki ve servetlerle kazanılan sıfatlar da o zâtın dünyadan göçmesiyle ortadan kaybolurlar. Ancak ruha mal olan ilim, irfan, iman gibi sıfatlar ölümle ölmezler, bâki kalırlar.

Evveli olmayanın ahiri de yoktur. Allah’ın şu dört ismi birlikte zikredilirler: “Evvel, Ahir, Zahir, Batın.”

Evvel, ezelîyeti,
Âhir, ebedîyeti ve bekayı ifade eder.
Zâhir, varlığı her şeyden daha aşikâr;
Batın ise kudsî mahiyeti idraklerin ötesinde demektir.

Sermedî ise “hem ezelî, hem ebedî olan” manasına gelir. Yani bu kelime “Evvel” ile “Âhir” isimlerine sahip olmayı birlikte ifade eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ecram-ı semaviyye
ism-i baki allah'ın sıfatlarından olup,ölümsüz,ebedi var olmasını belirtir..kainattaki mevcudatın,haşmetli icraatları misal;gezegenlerin belli bir yörüngede şaşmadan,mükemmel bir matematiksel hesapla seyr etmesi,mevcudatın her sene sayı,çokluk,kalite,tür vb argümanlarının mükemmel bir ölçüyle yaniden ihyası olasılık hesaplarını alt-üst ederek bir faili gösterir..işte ''baki''ismi,bu azametli icraatları yapabilecek kudrette olan zatın ölümsüz,sonsuz ve ebedi olduğunu gösterir ve öyledir..''sermedi ''ise mevcudatta icraatlarını gösteren ism-i baki olan allah'ın daimi,yerleşik bir saltanatına medar olmuş tanımlama olup,semediyet(ebediyet)kapısından girildiğinde;baki ismiyle karşılaşıldığını gösterir..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...