Sermediyet ile Baki isminin alakası nasıldır? Sermediyet kelimesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cenâb-ı Hakk'ın zâtı ezelî olduğu gibi bütün sıfatları da ezelîdir. Mahlukatın ise, zatları sonradan yaratıldığı gibi o zatlara takılan sıfatların da bir evveli vardır, onlar da sonradan yaratılmışlardır.

Bunun gibi, mahlukatın zatları da fanidir, geçicidir, sıfatları da. Şu var ki, bu sıfatlardan ruha mal olmuş kısmı Allah’ın izniyle ruhla birlikte baki kalırlar.

Boy, endam, sima güzelliği gibi, makam, mevki ve servetlerle kazanılan sıfatlar da o zatın dünyadan göçmesiyle ortadan kaybolurlar. Ancak ruha mal olan ilim, irfan, iman gibi sıfatlar ölümle ölmezler, baki kalırlar.

Evveli olmayanın ahiri de yoktur. Allah’ın şu dört ismi birlikte zikredilirler: “Evvel, Ahir, Zahir, Batın.” Evvel ezelîyeti ifade eder, Ahir ise ebedîyeti ve bekayı. (Zahir, varlığı her şeyden daha aşikar; Batın ise kutsî mahiyeti idraklerin ötesinde demektir.)

Sermedî ise “hem ezelî, hem ebedî olan” demektir. Yani bu kelime Evvel ile Ahir isimlerine sahip olmayı birlikte ifade eder.

Baki, faninin zıddıdır. Beka, ebedîyet demektir ve fenanın, yani fani olmanın (varlığın sana ermesinin) zıddıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

ecram-ı semaviyye
ism-i baki allah'ın sıfatlarından olup,ölümsüz,ebedi var olmasını belirtir..kainattaki mevcudatın,haşmetli icraatları misal;gezegenlerin belli bir yörüngede şaşmadan,mükemmel bir matematiksel hesapla seyr etmesi,mevcudatın her sene sayı,çokluk,kalite,tür vb argümanlarının mükemmel bir ölçüyle yaniden ihyası olasılık hesaplarını alt-üst ederek bir faili gösterir..işte ''baki''ismi,bu azametli icraatları yapabilecek kudrette olan zatın ölümsüz,sonsuz ve ebedi olduğunu gösterir ve öyledir..''sermedi ''ise mevcudatta icraatlarını gösteren ism-i baki olan allah'ın daimi,yerleşik bir saltanatına medar olmuş tanımlama olup,semediyet(ebediyet)kapısından girildiğinde;baki ismiyle karşılaşıldığını gösterir..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...