"Şimdi bak çeşmelere, çaylara, ırmaklara: Yerden, dağlardan kaynamaları tesadüfî değildir. Çünkü onlara terettüp eden, âsâr-ı rahmet olan faydaların ve semerelerin şehadetiyle ve dağlarda bir mizan-ı hâcetle iddiharlarının ifadesiyle,.." İzahı nasıldır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şimdi bak çeşmelere, çaylara, ırmaklara: Yerden, dağlardan kaynamaları tesadüfî değildir."

"Çünkü onlara terettüp eden, âsâr-ı rahmet olan faydaların ve semerelerin şehadetiyle ve dağlarda bir mizan-ı hâcetle iddiharlarının ifadesiyle ve bir mizan-ı hikmetle gönderilmelerinin delâletiyle gösteriliyor ki, bir Rabb-i Hakîmin teshiriyle ve iddiharıyladır."

"Ve kaynamaları ise, Onun emrine heyecanla imtisal etmeleridir."(1)

Bu paragrafta nehirlerin, ırmakların, çayların, çeşmelerin yerden ya da dağlardan çıkması mükemmel bir sistem ve intizam ile olduğu için bunların alelade görülüp tesadüfe verilmesi mümkün değildir, fikri işleniyor.

Evet, büyük bir şehirde su şebekesi nasıl bir mühendislik tasarımı ile yapılıyor ve bunu tesadüfe havale etmek mümkün değil ise, dünya şehrinin altında kurulmuş olan harika su şebekesi de Allah’ın ezeli ilim ve iradesine işaret edip ispat ediyor; bunun tesadüfe havale edilmesi mümkün değildir.

Bugün fen ilimleri ırmakların, çayların, çeşmelerin sayısız fayda ve hikmetlerinden bahsediyor ve bunların insanlığa takdim edilirken nasıl mükemmel bir alt yapı ve şebeke ile meydana çıkarıldığını ortaya koyuyor.

Nehirlerin, ırmakların, çayların, çeşmelerin toprak altından coşku ile kaynaması ve yeryüzüne şiddetle akmaları, İlahi irade karşısında ne kadar muti olduklarını gösteren bir levha gibidir. Adete aldıkları İlahi emri şevk ile yapıyorlar gibi bir tavır sergiliyorlar.

(1) bk. Sözler, Otuz Üçüncü Söz, Yirminci Pencere.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...