"Şimdi bunun kalbi ve ruh ve aklı şu elim vaziyetten gizli feryadü figan ettikleri halde; nefs-i emmaresi güya bir şey yokmuş gibi tecahül edip ruha ve kalbin ağlamasından kulağı kapayıp kendi kendini aldatarak..." ifadelerini devamıyla açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şimdi bunun kalbi ve ruh ve aklı şu elîm vaziyetten gizli feryad ü figan ettikleri halde, nefs-i emmâresi, güya bir şey yokmuş gibi tecâhül edip, ruh ve kalbin ağlamasından kulağını kapayıp, kendi kendini aldatarak, bir bahçede bulunuyor gibi, o ağacın meyvelerini yemeye başladı."(1)

Ehl-i küfür ve sefahetin akıl, kalb ve ruhu, içerisinde bulundukları elim vaziyetten gizlice dehşet içerisinde ağlamaktadır. Onların zahiri eğlenmelerinin ve gülmelerinin arkasında ciddi bir teessüf ve ağlamak vardır. Fakat onlar yine de bu derinden gelen ağlamaları bastırmak için, bu matemli seslere karşı kulaklarını tıkayıp kendilerini aldatarak davranıyorlar. Sanki bir şey yokmuş gibi, eğlencelere ve sefahethanelere koşarak, içlerini teskin etmeye ve susturmaya çalışıyorlar. Aslında onların bu sefahete dalmaktaki gayeleri güya kendilerini avutmak olsa da uyandıkları ve ayıldıkları vakit cehennemi haleti daha dehşetli yaşıyorlar.

Sekizinci Söz umumî mânasiyle:

"Fenalığı kendinden, iyiliği Allah'tan bil..." (Nisa, 4/79)

mealindeki âyetinin bir tefsiri mânasındadır. Bu sözde inananların ve inanmayanların dünya hayatındaki durumları mukayese edilmektedir.

Hadis-i kudside geçen,

"Kulum beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim."(2)

ifadesi Sekizinci Söz'ün hülâsası gibidir. İki kişi aynı hâdise ile karşılaşıyorlar. Birisi dehşet alıp daha fena bir duruma düşüyor, diğeri ise hâdiseye müsbet yaklaşıp iyimser baktığı için diğer arkadaşı kadar etkilenmiyor. Talihsiz olan kişi bu çok ibretli hâdiseden ders almıyor, hatta kulak tıkıyor; yemek ve içmekten başka hiçbir şeyle alakadar olmuyor.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Sekizinci Söz.
(2) bk. Buhari, Tevhid: 15, 35; Müslim, Tevbe: 1, Zikr: 2, 19; Tirmizi, Zühd: 51.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...