"Şimdi yerdeki bütün taşların ve cevahirlerin ve madenlerin envâına bak: Bunların tezyinatları ve menfaatli hâsiyetleri..." Taşların ve madenlerin vazifeleri nokta-i nazarından bu paragrafı nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şimdi yerdeki bütün taşların ve cevahirlerin ve madenlerin envâına bak: Bunların tezyinatları ve menfaatli hâsiyetleri bir Sâni-i Hakîmin tezyiniyle, tertibiyle, tedbiriyle, tasviriyle olduğunu, onlara müteallik hakîmâne faideleri ve mesâlih-i hayatiye ve levâzımât-ı insaniye ve hâcât-ı hayvaniyeye muvafık bir tarzda ihzarları gösteriyor."

Üstadımız çayları, ırmakları anlatırken onların dağlarda biriktirilmelerine ve bir ölçü dâhilinde sevk edilmelerine dikkat çektiği gibi, burada da taşların, cevherlerin ve madenlerin ilk teşekküllerine dikkati çekiyor.

“Evet, arzın evvel-i hilkatine bakıyoruz ki, mâyi haline gelen bir madde-i seyyâleden taş ve taştan toprak halk edilmiş. Mâyi kalsaydı, kabil-i süknâ olmazdı. O mâyi taş olduktan sonra demir gibi sert olsaydı, kabil-i istifade olmazdı.” (Sözler)

Güneşten kopan büyük bir lav parçası, yaklaşık yüz elli milyon kilometre yol aldıktan sonra, her nasılsa, ondan uzaklaşmayı terk ediyor ve yolculuğunu bir başka şekilde sürdürmeye başlıyor. Ve sonunda hem kendi etrafında hem de güneşin etrafında dönen bir gezegen oluyor. Bu gezegenin büyük kısmı güneşe tam zıt bir mahiyete bürünüyor ve okyanuslar, denizler, göller meydana geliyor. Üçte bir kadar kısmı ise önce çok sertleşiyor, daha sonra toprağa analık etmekle bugünkü halini alıyor. Bütün bu hikmetli faaliyetlerin tesadüfen olması mümkün mü?

Şimdi baştan sona bir anda gelelim: Dünün ateş parçasından belli bir süre sonra demirden kömüre, altından gümüşe kadar çok çeşitli madenler doğuyor.

Bunlardan sadece bir kaçının kullanıldığı sahalar konusunda ilgili yayınlarda yer alan tespitlerin bir özetini vererek bizim için bu kadar önemli olan madenleri yarattığı için Rabbimize şükür ve hamd edelim:

BAKIR

Bakır, üstün fiziksel ve kimyasal özelliklerinden dolayı endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Sektörlere göre bakırın tüketiminin dağılımı aşağıda verilmiştir: Elektrik ve elektronik sanayi. İnşaat sanayi. Ulaşım sanayi. Endüstriyel ekipman. Kuyumculuk. Boya sanayi...

KURŞUN - ÇİNKO

Kurşun’un en önemli tüketim alanı akü imalatıdır. Yeraltı haberleşme kabloların kurşunla izolasyonu diğer önemli tüketim alanı olarak göze çarpar. Korozyonu önleyen kurşun oksit boyalar çelik konstrüksiyonlarda kullanılır.

Çinko en çok galvanizlemede kullanılmaktadır. İnşaat sektöründeki galvanizli saçlar ve konstrüksiyon malzemeleri ile elektrik ve diğer havai hat direkleri galvanizlemenin en çok kullanıldığı alanlardır. Pirinç alaşımı ile bilhassa otomotiv sanayinde döküm kalıpları yapımında kullanılan çinko alaşımları çinko’nun kullanıldığı diğer önemli alanlardır. Çinko oksit yağlı boya ve lastik üretiminde de kullanılmaktadır.

DEMİR

Demir cevherinin tüketildiği iki ana üretim dalı yüksek fırın pik demir üretimi ile direk redüksiyon tesisleridir. Demir cevheri yüksek fırınlara ya direk şarj cevheri olarak parça cevher halinde veya ince tozlar sinterlenereksinter halinde veya daha ince tozların peletlenmesiylepelet halinde kok kömür ve cüruf yapıcı katkı maddeleriyle birlikte verilerek kullanılır.

KROM

Krom cevheri başlıca metalurji, kimya, refrakter ve döküm kumu sanayinde kullanılır. Metalurji sanayinde krom; ferrokrom, ferro-siliko-krom, krom bileşikleri, ekzotermik krom katkıları, diğer krom alaşımları ve krom metali şeklinde tüketilir. Metalurji endüstrisinde krom cevherinin en önemli kullanım alanı paslanmaz çelik yapımında kullanılan ferrokrom üretimidir.

Krom kimyasalları paslanmayı önleyici özellikleri dolayısıyla uçak ve gemi sanayinde yaygın olarak; kimya endüstrisinde de sodyum bikromat, kromik asit ve boya hammaddesi yapımında, metal kaplama, deri tabaklama, boya maddeleri (pigment), seramikler, parlatıcı gereçler, katalistler, boyalar, organik sentetikler, konserve yapma ajanları, su işleme, sondaj çamuru ve diğer birçok alanda tüketilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...