"Şimşek gibi fikri, onlar üstünde gezdiriyor. O pek çok uzun zamanı, hâzır bir sahife gibi nazara gösterir. Zikredilmeyen hâdisatı hayale havale edip, âli bir selasetle beyân eder." ifadelerini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İnsanın ağzından hiçbir söz çıkmaz ki, yanında onu yazmaya hazır, gözetleyici bir melek olmasın. Derken ölüm sarhoşluğu gerçekten geliverir. İşte senin kaçıp durduğun şey budur. Ve sûra üfürülür. Vaad olunan gün işte budur. Herkes yanında bir sevk eden, bir de şahitlik eden melekle beraber gelir. And olsun ki sen bundan gafildin. Şimdi gözünden perdeyi kaldırdık. Bakışın pek keskindir bugün! Yanındaki melek, 'İşte onun defteri bende hazırdır.' der. Atın cehenneme her bir inatçı kâfiri!" (Kaf, 50/18-24).

Selaset: Anlatıştaki kolaylık ve rahatlık demektir. Edebiyatta açık, kolay, akıcı ve âhenkli ifade şeklinde tarif edilmiştir.

Kur’an bu ayette, insanın başına gelecek uzun ve meşakkatli halleri özet ve veciz bir şekilde ifade buyuruyor. Yani bu uzun ebed yolculuğun her detay ve köşesini tafsil etmiyor, can alıcı noktaları ihtar ile tafsilatını hayal ve akla havale ediyor.

Bu ifade tarzında icaz galiptir, yani az söz ile çok şey ifade etmek manası hükmediyor. Yoksa şeytanın vehme getirdiği gibi, Kur’an konudan konuya atlayarak konunun akıcılığını bozmuyor. Tam tersine, önemli noktaları ihtar ile aklı ve hayali çalıştırıyor. Selasete zarar vermeyen bir icmal ve icaz yapıyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...