"Sin harfi sad harfinin altında gizlenmesi ve sad görünmesi" ne demektir, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا cümlesi, mânâ-yı işarîsinde, ikinci emarenin birinci noktasında sin harfi sad harfinin altında gizlenmesi ve sad görünmesinin iki sebebi var."

"Birisi: Said, tam toprak gibi mahviyet ve terk-i enaniyet ve tevazu-u mutlakta bulunmak şarttır; tâ ki Risaletü’n-Nur’u bulandırmasın, tesirini kırmasın."

"İkincisi: Şimdiki bataklığa ve manevî tâuna sukutun sebebi ise, terakkî fikrinden neş’et ettiği cihetle, onların hatâlarını gösterip, suud ve terakkî, Müslüman için ancak İslâmiyette ve imanlı olmakta olduğuna işaret etmektir."(1)

Ayette geçen ve sad harfi ile yazılan “Saîd” kelimesi; temiz toprak manasına geliyor. Şayet sad harfi yerine sin harfi olmuş olsa “Said” kelimesi bu sefer; Allah’ın rızasına ulaşmış mübarek kul manasını alıyor. Yani sad ve sin harfleri bu kelimenin hem zâhir manasını hem de işarî manasını teşkil ediyor. Ayetin kelime yapısı içinde “Sad” harfi zâhir ve görünür iken, “Sin” harfi mübhem ve remzîdir.

Üstad ebced ve cifir vasıtası veya ayetten çıkardığı sırlı manalar ile bu ayette Said’in nasıl olması gerektiğine işaret çıkarıyor. Nasıl olması gerektiğini de zaten yukarıda vermiş olduğumuz iki sebepte izah ediyor.

Nasıl sin harfi sad harfinin altında gizlenmiş ise, yani sad zahir olarak ayetin manası iken, sin harfi batınî ve gizli manası şeklinde kalmış. Aynı şekilde Said Nursî de iman ve Kur’an hizmetinde toprak gibi mütevazi olmalı ve kendi şahsını nazara vermemelidir, diye kendi nefsine ikazda bulunuyor.

(1) bk. Kastamonu Lâhikası , (12. Mektub).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...