Block title
Block content

"Siz durunuz; havas ile konuşulacak bir dâvâm var." Buradaki havas kimlerdir, yoksa hayali kişiler midir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Eyyühe'l-avâm! Şimdi Allaha ısmarladık, siz durunuz; havas ile konuşulacak bir dâvâm var. Hükûmet ve eşraf ve İttihad-Terakkîye mason olmayan kısmına karşı bir mühim meselem var."

"Ey tabaka-i havâss! Biz, avâm ve ehl-i medrese, sizden hakkımızı isteriz..."(1)

Buradaki havas, Osmanlıyı idare eden yönetim tabakasıdır. Ve Üstad Hazretleri onlara yönelik bir ikazda bulunuyor.

Havas kelimesi sadece ilmi alanda kullanılmaz. Havas iktisatta zengin, idarede amir, siyasette üst yönetim, ilimde alimler manasına gelir; yani havas ve avam kelimeleri kullanıldığı alana göre mana kazanırlar.

Herkesin kendine göre bir üslubu var, Üstad Hazretleri de o muhaverede yeri gelmişken idarecilerin bir takım hatalarını bu şekilde ifade ediyor.

(1) bk. Münazarat, Sualler ve Cevaplar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...