"Evet, nefsim için onları ne kadar severdim; nefs-i İslâmiyet için bin derece daha ziyade onlara âşıktım." ifadesinden sonraki Arabi ibarenin ve haşiyenin izahını yapar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"S - Sen eskiden umum mürşid şeyhlere muhabbet, hattâ müteşeyyihlere de hüsn-ü zan ederdim. Neden şimdi bid'aya düşmüş bir kısım müteşeyyihlere hücum ediyorsun?"

"C - Bazan adavet, şiddet-i muhabbetten gelir. Evet, nefsim için onları ne kadar severdim; nefs-i İslâmiyet için bin derece daha ziyade onlara âşıktım."

(HAŞİYE) وَلَقَدِ انْتَقَشَ فِى سُوَيْدَاۤءِ قُلُوبِهِمِ الطَّاهِرَةِ الصِّبْغَةُ الرَّبَّانِيَّةُ وَفِى خَلَدِهِمْ ضِيَاۤءُ الْحَقِيقَةِ

(Meali: Gerçekten onların temiz kalblerinin merkezine sıbğa-i Rabbâniye ve gönüllerine de hakikatin ziyası nakşolunmuştur.)

"HAŞİYE: Şu üslûp, bir silsilenin mübarek hırkalarının parçalarından dikilmiştir. Yani, Şâh-ı Nakşibend, İmam-ı Rabbânî, Hâlid Ziyâeddin, Seyyid Tâhâ, Seyyid Sıbğatullah ve Seyda gibi evliyaya işaret var."(1)

Halihazırdaki şeyhlere olan muhabbet ve saygının temelinde, onların manevi mürebbisi ve tarikatın kurucuları olan Şâh-ı Nakşibend, İmam-ı Rabbânî, Hâlid Ziyâeddin, Seyyid Tâhâ, Seyyid Sıbğatullah'ın hisseleri var. Üstad Hazretlerinin İslâmiyet için bin derece daha ziyade onlara âşıktım.”sözleri de bu zatlara matuf sözlerdir.

Nasıl saltanat hanedanlığında hükümdarlık bir silsile halinde sonraki nesillere intikal ediyor ise, tarikatın manevi silsilesinde de aynı mana caridir. Bugün Nakşi tarikatının liyakatli bir şeyhinde Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin hatırı vardır denilebilir.

Fakat o kutlu ve mübarek pirlerin ve aktabların mesleğini devam ettiren bazı müteşeyyihlere hüsn-ü zan etmek onlara fenalık etmektir. Zira yanlışlıklarını birisinin şefkatle söylemesi, yaptıkları hataları birisinin hikmetle tenkit etmesi gerekir ki, yanlışlıklarında devam etmesinler. Bunlara olan adavetim, aslında nefretten değil muhabbetten gelir. “Şu üslûp, bir silsilenin mübarek hırkalarının parçalarından dikilmiştir.” sözü bu inceliğe işaret ediyor.

(1) bk. Münazarat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...