Vahiy için "havassa hastır" deniyor. Peygamberlere has, denmesi gerekmiyor mu? Buradaki "havas" ne mânada kullanılmıştır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İkinci fark: Vahiy gölgesizdir, sâfidir, havassa hastır. İlham ise gölgelidir, renkler karışır, umumîdir. Melâike ilhamları ve insan ilhamları ve hayvanat ilhamları gibi, çeşit çeşit, hem pek çok envâlarıyla, denizlerin katreleri kadar kelimat-ı Rabbâniyenin teksirine medar bir zemin teşkil ediyor."(1)

Vahiy çok açık ve zahir olarak peygamberlere has bir durum olduğu için, havas tabirinin nebi ve peygamber mânasına gelmesi mukadderdir ve sarihtir. Yoksa peygamberlerin dışındaki havaslara da vahiy gelebilir mânası kast edilmiyor.

Havas tabiri nisbîdir; nisbet edildiği şeye göre mâna kazanır. Mesela vahye nisbet edilirse peygamberler anlaşılır; ilhama nisbet edildiği zaman ise büyük evliya ve kutuplar anlaşılır.

(1) bk. Şualar, Yedinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ekorkmaz
benim anladığım: havas genel manada kullanılmamıştır, hocalarımızın da dediği gibi nispi olarak kullanılmıştır. havas deyince bütün havas tabakası aklımıza gelmemeli, nispet edildiği şeye uygun olan havas tabakası yani nebi ve peygamberler gelmeli. vahiy ehline hastır mealinde de anlayabiliriz sanırım.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...