"Fünun-u cedidenin bazı müspet mesaili, hakaik-i İslamiyenin zahirî manalarına muhalif ve muarız tevehhüm edilmesiyle, zaman-ı mazideki istilasına bir derece set çekmiş." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Sekizinci Mâni: Fünun-u cedidenin bazı müspet mesâili, hakaik-i İslâmiyenin zahirî mânâlarına muhalif ve muarız tevehhüm edilmesiyle, zaman-ı mazideki istilâsına bir derece set çekmiş. Mesela, küre-i arza emr-i İlahi ile nezarete memur 'Sevr' ve 'Hût' namlarında iki ruhanî melaikeyi dehşetli cismani bir öküz, bir balık tevehhüm edip, ehl-i fen ve felsefe hakikati bilmediklerinden, İslamiyete muarız çıkmışlar.” (Hutbe-i Şâmiye)

İslam'ın hakikatleri ile fen ilimlerince keşfedilmiş müspet değerlerin birbiriyle çatıştığı ve çeliştiği düşüncesi, İslam nurunun önünde bir engel oluşturmuş.

Mesela “dünya öküz ve balığın üstünde” hadisindeki teşbih ve mecaz anlaşılmadığı için bazı cahiller, hadisi zahiri üzerine anlayıp, gerçekten dünyanın öküzün üstünde olduğu vehmine kapılmış ve İslam düşmanlarının itiraz ve inkârına bahane oluşturmuştur.

Oysa Üstad'ımızın bu hadise getirdiği yoruma göre öküz ve balık;

1. Deniz kıyısında oturanların geçiminin balığın (deniz ürünleri), diğer kara parçalarında yaşayanların geçiminin de öküzün (ziraat) üzerinde olduğu mecaz ve teşbih yolu ile ifade ediliyor.

2. Burçların kastedilme durumu olabilir. Zira bu soru iki defa sorulmuş, birincisinde "Öküzün üzerinde" ikincisinde ise "Balığın üzerinde" denilmiştir. Zira ilk soruda dünya "Boğa burcunda", ikincisinde ise "Balık burcunda" idi.

3. Burada melekler kastedilmiş de olabilir. Zira Allah her şeye vazifeli melekler tayin ettiği gibi, dünyaya da Arapça öküz ve balık anlamında "Sevr" ve "Hut" isminde iki melek vazifelendirmiştir.

Bu inceliği kavramayan cahiller hadisi zahiri üzerine anlayıp hurafeye kapı aralamışlar. Din düşmanları da bu durumu kullanarak "İslam fen ile çatışır!.." tezini öne sürmüşler.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Dünyanın, balık ve öküz üzerinde olduğu ile ilgili ifadelerin hadis olup olmadığı hakkında bilgi verir misiniz?

- Dünya, öküz ve balık üzerinde mi? - 1. Bölüm.

- Dünya öküz ve balık üzerindedir.(Prof. Dr. Ş. EREN).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...